วันอังคารที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเรานิสิตวิชาเลี้ยงผึ้งได้ทำการสอบmidtermเป็นข้อสอบอัตนัยล้วนๆเลยครับมีความรู้เท่าไหนเราเขียนหมดเพื่อนบ้างคนเขียนเป็นหน้าๆเลยรับรองได้คะแนนเต็มแน่นอนสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆได้คะแนนเยอะๆนะครับเกรดAชัวร์