GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จิตใจที่สงบนำมาซึ่งความคิดที่ดีงาม

เมื่อใดก็ตามที่เรามีแต่ความวุ่นวาย ยุ่งอยู่กับงานและภาระในชีวิตประจำวัน จิตใจของเราจะอ่อนแอและขาดพลังแห่งความคิดที่จะสร้างสรรค์

      เมื่อใดก็ตามที่เรามีแต่ความวุ่นวาย  ยุ่งอยู่กับงานและภาระในชีวิตประจำวัน  จิตใจของเราจะอ่อนแอและขาดพลังแห่งความคิดที่จะสร้างสรรค์  หรือว่าตรึกตรอง  ทบทวนชีวิตของเราเอง 

      วันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกที่เกิดสติ  รู้สึกว่าความคิดนั้นมีพลัง  เป็นพลังแห่งความดีงามและพลังทางบวกที่จะเพิ่มพูนกำลังใจกำลังกายให้กับตนเอง  เพื่อต่อสู้กับภาระงาน  ภาระที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวต่างๆของชีวิต  โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิตคนหลายๆคน.....ในคราเดียวกัน

     การทบทวนความคิดความรู้สึกตนทำให้เราเกิดการสื่อสาร  เป็นการสื่อสารภายในกับตนเอง  ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในตัวเรา เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราสื่อสารเข้าไป 

    แต่การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกนั้นต้องเป็นไปอย่างสมดุลย์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความคิดความสงบ
หมายเลขบันทึก: 43897
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

"การสื่อสารภายนอกที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการสื่อสารภายในที่มีสติ"

การทบทวนตนเอง เป็นเรื่องที่พึงกระทำ ถอดบทเรียนชีวิตตนเอง ระหว่างวัน นิ่งเพื่อจะย้อนกลับมองตน

พร้อมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

                                           เป็นกำลังใจ