ตอนนี้ไวรัสตัวใหม่ของคอม(แต่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร)หากติดแล้วจะทำให้มีอาการข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้หายหมดไม่สามารถเปิดได้ต้องทำการลงโปรแกรมใหม่ จึงอยากเตือนเพื่อนๆให้สำรองข้อมูลบ้างนะคะ เป็นห่วง