R & D (Research and Development)

คนไทยเราไม่ค่อยชอบการทำค้นคว้าวิจัย ไม่ชอบ R&D (Research and Development)
คนไทยเราชอบประเภทลอกเลียนแบบ เราชอบประเภท C&D (Copy and Development) มากกว่า
แต่ C&D ก็ทำให้ประเทศเราพัฒนาและก้าวหน้ามาได้ไม่น้อย
ปัจจุบัน คนไทยเราเปลี่ยนไปครับ
เราเริ่มนิยม C&P มากขึ้น

C&P ( Copy and Paste) ลอกแล้วแปะ เร็วดีครับ

[ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๕,๑๓:๐๖:๔๗ ]