เลียแข้งเลียขา์

จำทฤษฎี การกระตุ้นและการสนองตอบ ของ Pavlov ได้หรือไม่ครับ
Pavlov มีสุนัขตัวหนึ่ง เมื่อสั่นกระดิ่งแล้วให้อาหารเป็นรางวัล
เมื่อฝึกบ่อยๆพบว่า แม้ไม่มีอาหาร สุนัขก็น้ำลายไหลได้ เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง
เพราะสุนัขเกิดการเรียนรู้
เมื่อเรียนรู้ว่าการเอาใจเจ้านายแล้ว จะได้รางวัลตอบแทนเสมอ
แม้ไม่ต้องเคยปฏิบัติด้วยตนเอง ก็เรียนรู้ได้ว่า ควรจะเอาใจเจ้านายอย่างไร

ดังนั้น การเลียแข้งเลียขา จึงไม่หมดไปสักที

[ ๖ ธ.ค. ๒๕๔๕,๑๒:๑๔:๔๓ ]