สยามเมืองยิ้ม

คนไทยชื่นชมยินดีกับที่ฝรั่งเรียกเราว่า สยามเมืองยิ้ม
ความจริงเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด ว่ามีสาเหตุมาจากที่ใด
แต่เราก็ตู่เอาว่า น่าจะเกิดจากเรามีวัฒนธรรมที่ดี และ ยิ้มสวย
ความจริงทุกวันนี้ เวลาเราเจอฝรั่งเราก็ยิ้มทุกที แต่เป็นการยิ้มแหะๆ เพราะพูด หรือฟัง ภาษาฝรั่งไม่ได้

สยามเมืองยิ้ม อาจเกิดมาจากการยิ้มแหะๆ มาตั้งแต่โบราณกระมัง

[ ๖ ธ.ค. ๒๕๔๕,๑๒:๐๘:๕๓ ]