หากเขียนโปรแกรม php ติดต่อ mysql แล้วเกิดปัญหา แต่ไม่รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร  แนะนำให้ใช้ ฟังก์ชั่น print กับ mysql_error เพื่อจะได้รู้ละเอียดของปัญหา

ตัวอย่างการใช้

if ($row = mysql_fetch_row($result)) {
                echo "row is  $row";
            } else {
                print (mysql_error());
            }