สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาระบบราชการ การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เที่ยงวันนี้ทีมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ  นัดพบและต้อนรับทีมจาก ก.พ.ร.  โดยดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  และคณะ  ที่มาเปิดศูนย์บริการร่วม  จ.ขอนแก่น  โดยปรึกษาหารือกันในเรื่องการสนับสนุนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานภายในกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและโครงการของกลุ่มจังหวัดได้  หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ดีที่จะเติมเต็มการทำงานของกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด  เพื่อเสริมการทำงานของจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่แล้ว  ซึ่งตกลงว่าจะจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติโดยทีมจากก.พ.ร.  มข.  และมช. จะมาร่วมจัดทำกัน  สิ่งที่น่ากังวลอยู่  คือ  นโยบายนี้จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาระบบราชการ#การบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัด

หมายเลขบันทึก: 43843, เขียน: 09 Aug 2006 @ 17:56 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 09:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
     อาจารย์ครับ แวะมาทักทายครับ ด้วยความคิดถึง
     สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นขณะนี้ ผมกลับมองว่าเป็นโอกาสที่จะทดสอบ "กระบวนการมีส่วนร่วม" ครับ ว่าเข้มแข็งจริง และหนักแน่นพอที่จะต้านอยู่ไหม ชนะได้ก็ยอดเยี่ยม หากไม่ได้แค่เสมอตัว และรอการเริ่มใหม่อย่างสง่าผ่าเผย ...ครับ

สวัสดีครับ  ท่านชายขอบ

ยินดีที่ได้พบกันทาง blog  ด้วยความคิดถึงเช่นเดียวกัน  เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม จะได้รับการขับเคลื่อนต่อไปแน่นอน  ในงบประมาณปี 50  เป็นต้นไป  โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นเจ้าภาพหลัก  จะมีกระบวนการสร้างกลุ่มการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดเพื่อศึกษาและจัดทำรูปแบบการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละจังหวัดต่อไป  น่าสนใจและติดตามนะครับ

เห็นด้วยกับพี่ ชายขอบ นะครับ

กระบวนการมีส่วนร่วมหากของจริง จะต้องเห็น

  • การมี  คือมีตัวตน ตัวแทนของภาคประชาชนจริงไม่ใช่ประชาชนภาคจัดตั้ง ร่วมจริง
  • ส่วนร่วม คือมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแต่ใช่ส่วนร่วมในภาคการปฏิบัติเท่านั้น

ดังนั้น การบริหารความเปลี่ยนแปลง น่าจะเป็นแขนงหนึ่งที่ควรจัดเอาไว้ใน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขอบ

พระคุณอาจารย์มากครับ