งานคือ เงิน เงินคืองาน ใครๆ ก็น่าจะรู้ เพราะถ้าเราไม่ทำงานเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะมีเงิน ถ้าเหงื่อไม่ออก ก็ไม่ได้เงิน เป็นไปไม่ได้ว่านั่งอยู่เฉยๆ เงินลอยมาหา....