• เปิดตัวสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาศึกษาทั่วไปยึกหลักการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ม่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญท่านที่มีประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยเรียนรู้ร่วมกันครับ
  •       พิชัย