GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การให้การบริแก่นักศึกดษา

การบริการ
การให้บริการแก่นักศึกษาเป็นแก่นักศึกษาบุคคลที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งถื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะถื่อว่าเป็นการบริการ  จึงป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากวันหนึ่งแล้วไม่มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วท่านคิดว่าอะมันจะเกิดขึน   แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยประสบในตอนนี้คือการแย้งชิงนักศึกษาจากมหาลัยอื่น   ด้วยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43824
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)