แบบสำรวจ

       เมื่อครั้งได้ร่วมเดินทางไปที่ราชบุรี กาญจนบุรี  กับทีมวิจัยระบบแลกเปลี่ยนชุมชน  ผู้วิจัยได้รับแนวคิดกลับมาหลายอย่าง  ที่ตัวเองชอบมาก  คือ  เรื่องคูปอง  และเห็นว่าน่าจะเอามาใช้กับชุมชนได้  ซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันบ้างแล้ว  อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ผู้วิจัยเห็นว่าในวันออม  กลุ่มยังไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนัก  นอกจากการออมอย่างเดียว  แต่ที่หนองอ้อ  ราชบุรี  มีการนำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับสมาชิกด้วย  ผู้วิจัยก็เลยเอาความคิดนี้มาคุยกับคณะกรรมการกลุ่ม  ปรากฎว่าคณะกรรมการเห็นด้วย  ผู้วิจัยก็เลยลองทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการสินค้าของสมาชิก  ให้กับกลุ่มแม่พริกและกลุ่มป่าตันไปสำรวจดู  เผื่อว่าจะได้นำของมาขาย  ถ้าขายดีต่อไปก็อาจพัฒนาเป็นร้านค้าชุมชนเหมือนบ้านดอนไชยก็ได้ค่ะ 

แบบสำรวจ

เรื่อง "การใช้จ่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน"  

คำชี้แจง 

          

(1) โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน (     )  และ กรอกข้อความลงใน………………..ตาม  

      ความเป็นจริง

(2) ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ  ราคา

     ย่อมเยามาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

(3) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจ  

ตอนที่ 1            ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ                (     ) 1.ชาย                   (     ) 2.หญิง

2. อายุ………….ปี

3. สมาชิกในครัวเรือน…………….คน    และเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการ

    ชุมชน………………คน  

4. รายได้ของครัวเรือนใน 1 เดือน……………….บาท

  ตอนที่ 2            การใช้จ่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

ลำดับที่

รายการ

ยี่ห้อ

ความถี่ในการซื้อ/เดือน

จำนวนเงินที่ซื้อ/ครั้ง

หากนำมาจำหน่ายในวันออม ครัวเรือนของท่านจะ
1

ข้าวสาร

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

2

น้ำตาลทราย

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

3

น้ำปลา

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

4

ซอสปรุงรส/

ซุปปรุงรส 

(ซุปไก่/หมูก้อน)
     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

5

น้ำมันพืช

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

6

ไข่ไก่/

ไข่เค็ม/ไข่เยี่ยวม้า
     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..
7

น้ำดื่ม/

นม

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

8

สบู่/ครีมอาบน้ำ

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

9

ครีม/โฟมล้างหน้า

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

10

ยาสระผม

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

11

ยาสีฟัน

      (     ) 1.ซื้อแน่นอน  ระบุความต้องการ………………….(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ………………………………….
12

ผ้าอนามัย/

กระดาษทิสชู
      (     ) 1.ซื้อแน่นอน  ระบุความต้องการ………………….(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ………………………………….
13

ผงซักฟอก/

น้ำยาซักแห้ง/

ไฮเตอร์

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

14

น้ำยาปรับผ้านุ่ม/

น้ำยารีดผ้า

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..
15 บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน      

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

16

อื่นๆ โปรดระบุ

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

     

(     ) 1.ซื้อแน่นอน 

ระบุความต้องการ…………………....

(     ) 2.ไม่ซื้อ  เพราะ……………………………………

(     ) 3.ไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………..

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#แบบสำรวจ

หมายเลขบันทึก: 43823, เขียน: 09 Aug 2006 @ 16:55 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 14:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)