มารู้จักโครงการจ่ายตางเงินเดือนและค่าจ้างประจำกันเถอะ

pp
จ่ายตรง

          หลาย ๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ บ้างแล้ว  อาจจะเกิดความสงสัยเหมือนกับผู้เขียนว่า จ่ายตรงที่ว่าจะแตกต่างจากเดิมที่เป็นอยู่ยังไง วันนี้ก็เลยขอยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากคนที่มีโอกาสได้รับเงินเดือนจากโครงการจ่ายตรง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่วนราชการเข้าโครงการจ่ายตรงแล้ว ก็ดี

เริ่มเข้าสู่โครงการจ่ายตรงฯ กันเถอะ

ความเป็นมา

 โครงการปฏิรูประบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หรือโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการรับ-จ่ายและบริหารเงินสดภาครัฐ โดยโครงการนี้จะเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ จาก

 เดิม ส่วนราชการวางฎีกาขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามบัญชีถือจ่ายกับกรมบัญชีกลาง โดยส่วนราชการของผู้เขียน ถือเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ต้องวางฎีกาขอเบิกกับสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ซึ่งสังกัดกรมบัญชีกลาง  และเมื่อกรมบัญชีกลางตรวจและอนุมัติกีกา รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินแล้วจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญขีส่วนราชการ จากนั้นส่วนราชการจะทำการหักเงินชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้มีสิทธิและนำเงินที่เหลือสุทธิจ่ายให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ซึ่งส่วนใหญ่จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เปลี่ยนเป็น กรมบัญชีกลางเป็นผู้เบิกเงินจากคลังและโอนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรงตามข้อมูลที่ส่วนราชการแจ้ง ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินจากระบบวางฎีกาเป็นการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นการเปลี่ยนระบบการเบิกจ่าย

จาก ส่วนราชการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางผ่านเครื่อง terminal ด้วยระบบ on-line ไม่มีการส่งเอกสารการขอเบิก(ฎีกา) อีก โดยส่วนราชการส่วนภูมิภาคขอเบิกกับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการกลางขอเบิกกับสำนักงานบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ และเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว (ปลดบล็อกและ runpayment) จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ จากนั้นส่วนราชการจะทำการหักเงินชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของผู้มีสิทธิ และนำเงินที่เหลือสุทธิจ่ายให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 

เปลี่ยนเป็น กรมบัญชีกลางเป็นผู้เบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS และโอนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรงตามข้อมูลที่ส่วนราชการแจ้ง

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่ากรมบัญชีกลางได้มีนโยบายการพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินเดือนมาโดยตลอด และพยายามอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งลดขั้นตอนการทำงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะลดหรือเพิ่ม ก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไป...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินการคลัง

คำสำคัญ (Tags)#จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

หมายเลขบันทึก: 43862, เขียน: 09 Aug 2006 @ 19:47 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สงสัยมานานวันนี้ได้คำตอบแล้วครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ