หลงทาง

สาเหตุของการหลงทาง แล้วไม่สามารถหาทางกลับมาจุดเดิมได้ อยู่ที่ การตัดสินใจ ณ จุดเริ่มต้น
เมื่อเริ่มต้นผิดพลาด หลังจากนั้นย่อมผิดหมด แม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหันขวาถูกต้องอย่างไรก็ตาม
เพราะได้เริ่มต้นผิดเสียแล้ว
มีทางเดียว คือ ต้องหันหลังกลับไปเริ่ม ณ จุดเริ่มต้นใหม่

พร้อมหรือไม่ครับ

[ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๕,๑๓:๑๕:๑๕ ]