หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

ปั่นจักรยานแอ่วหาเสี่ยว...


...

แดดอ่อนยามเช้าในคิมหันตฤดูนี้สาดทาบทาไปทั่วทั้งบริเวณ รวมถึงเส้นทางที่พาดมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านหนึ่งด้วย...

     รถจักรยานหลายคัน ถูกปั่นมุ่งหน้าไปทางเดียวกัน ณ หมู่บ้านที่สุดเส้นทางนี้ และหากสังเกตให้ดีจะพบเห็นผู้ปั่นรถจักรยานเหล่านั้นล้วนเป็นผู้สูงวัย ที่แม้จะอายุล่วงเลยมาค่อนชีวิตแล้วแต่ก็ยังคงแข็งแรง การปั่นจักรยานข้ามไปยังหมู่บ้านอื่นภายในตำบลเป็นเรื่องไม่เหลือบากกว่าแรง

    รถจักรยานหลายคัน ถูกปั่นมุ่งหน้าไปทางเดียวกัน ณ หมู่บ้านที่สุดเส้นทางนี้ และหากสังเกตให้ดีจะพบเห็นผู้ปั่นรถจักรยานเหล่านั้นล้วนเป็นผู้สูงวัย ที่แม้จะอายุล่วงเลยมาค่อนชีวิตแล้วแต่ก็ยังคงแข็งแรง การปั่นจักรยานข้ามไปยังหมู่บ้านอื่นภายในตำบลเป็นเรื่องไม่เหลือบากกว่าแรง

     ตั้งแต่เมื่อวานในช่วงเย็น หมู่บ้านซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุม มีการพบปะพูดคุยเพื่อตระเตรียมงานกันบ้างแล้ว และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวและอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านก็มาช่วยจัดสถานที่สำหรับเป็นที่พูดคุยของผู้สูงอายุจากต่างหมู่บ้าน ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็ช่วยกันจัดทำอาหารสำรองไว้จำนวนหนึ่งเพื่อสมทบเป็นอาหารกลางวันในการประชุมคราวนี้

     ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ดูกระตือรือร้นเป็นพิเศษ พวกเขาพูดคุยกันและประสานงานกับผู้คนต่าง ๆ ในหมู่บ้านทั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. มาก่อนหน้านี้สามสี่วันแล้ว เพราะต้องการให้เพื่อน ๆ ที่จะมาเข้าประชุมได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด ดังที่เขาเคยได้รับจากการไปร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้จากต่างหมู่บ้านในแต่ละเดือนที่ผ่านมา...

     เสียงปรบมือดังขึ้นหลังจากผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากต่างหมู่บ้านในการประชุมสัญจรชมรมผู้สูงอายุตำบลถืมตอง และถือเป็นการเปิดประชุมไปโดยปริยาย

     จากนั้นประธานชุมรมผู้สูงอายุตำบลถืมตองก็ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ วาระแรกเป็นการพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของชมรม ทั้งเรื่องบัญชีการเงิน กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป เป็นเรื่องราวที่แจ้งให้บรรดาสมาชิกรับทราบ

     เนื้อหาต่อจากนั้น เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยถืมตอง ฯลฯ และในวันนี้เป็นกรณีพิเศษที่เจ้าหน้าที่เกษตรถือโอกาสพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้วย

     ระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงแรกของการประชุม จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชมรมฯ และเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการ แต่หลังจากนั้นก็จะเป็นภาคบันเทิงและสันทนาการ

     ในคราวนี้ เจ้าภาพได้เตรียมการแสดงจ๊อยซอ ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านประกอบการขับร้องเพลงด้วยภาษาฟื้นถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาเป็นคำสอนต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุแต่ละคนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การแสดงดังกล่าวจึงได้เสียงปรบมือต้อนรับจากผู้ชมอย่างกึกก้อง ผู้สูงอายุบางคนที่จ๊อยซอได้ (ร้องเพลงแบบพื้นบ้าน) ก็ขึ้นไปแจมกับการแสดงนั้นด้วยอย่างสนุกสนาน

     ผู้สูงอายุจากต่างหมู่บ้านท่านหนึ่ง ซึ่งได้เตรียมบทกลอนให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ที่เขาได้รับความรู้สะสมมาจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง และขอโอกาสต่อจากการแสดงดนตรีพื้นบ้านอ่านให้สมาชิกที่มาร่วมประชุมได้รับฟัง เป็นการปิดเบรคการประชุมช่วงเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

     ในการประชุมสัญจรแต่ละครั้งนั้น เพื่อมิให้หมู่บ้านซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นภาระในการต้อนรับดูแลมากนัก ผู้สูงอายุที่ไปร่วมงานก็จะห่อข้าวไปสำหรับเป็นอาหารกลางวันของตนเองด้วย โดยที่เจ้าภาพจะทำอาหารไว้บางส่วนนำมาสมทบ

     วงพูดคุยจากการประชุมย้ายไปในวงรับประทานอาหารกลางวัน ผู้สูงอายุจากต่างหมู่บ้านเมื่อได้พบปะเจอะเจอกันก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเป็นธรรมดา

     รับประทานอาหารเสร็จสรรพ การประชุมก็เริ่มต่อ กิจกรรมในช่วงบ่ายยังเป็นกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการต่อเนื่องจากช่วงก่อนพักรับประทานอาหาร กิจกรรมดำเนินต่อเนื่องไปอีกจนกระทั่งถึงราว ๑๔.๐๐ น. ก็เลิกลา ประธานฯ ที่ประชุมได้นัดหมายว่าการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นหมู่บ้านใด เพื่อเจ้าภาพการประชุมครั้งหน้าจะได้ตระเตรียมการอย่างทันท่วงที

     พัชนีย์ อินสองใจ แกนนำชมรมผู้สูงอายุตำบลถืมตองกล่าวถึงการประชุมที่ผ่านพ้นไปว่า

การประชุมแต่ละครั้งก็จะไปรับฟังปัญหาเรื่องราวของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน รับฟังข้อเสนอแนะ เราจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของชมรมให้ดีขึ้น...”

     ขณะที่พงษ์ศักดิ์ อินต๊ะสุข ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวว่า

ข้อเสนอจากแต่ละหมู่บ้านอยากให้เข้าไปบ่อย ๆ บางคนบอกว่าเหงาอยากให้มาบ่อย ๆ จะได้พบปะเพื่อนฝูง สุขใจ มีสุขภาพจิตดีขึ้น ได้แสดงออก...

     วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยถืมตอง เล่าบรรยากาศในการประชุมว่า

ผู้สูงอายุที่มาประชุม เขาก็จะได้แสดงออก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน บางคนมีกลอนเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าคำคมดี ๆ ก็มาอ่านให้กันฟัง บางคนซอบางคนจ๊อย บางคนมีเพลงเก่าก็จะมาร้องให้กันฟัง บางครั้งมีหลายคนต้องให้เข้าคิว ผู้สูงอายุก็จะสนุกสนานกันเต็มที่ บางทีร้องเพลงจีบกันเหมือนสมัยก่อนเขาก็จะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆเอามาพูดกัน...

     การประชุมสัญจรของชมรมผู้สูงอายุตำบลถืมตองนี้ เป็นหนี่งในกิจกรรมของโครงการแอ่วหาเสี่ยวผู้สูงอายุตำบลถืมตอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ชุดโครงการพี่-น้องสูงวัย อาสาสร้างสุข โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในสังคมไทย

     ใครจะคิดว่าผู้สูงอายุจะมีเรี่ยวแรงปั่นจักรยานได้ แต่ผู้สูงอายุที่ตำบลถืมตองใช้ยานพาหนะชนิดนี้ปั่นด้วยสองขาตัวเองไปเยี่ยมเยือนเสี่ยว (เพื่อน) ที่อยู่ต่างหมู่บ้านได้ ไม่เพียงได้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่การออกไปพบปะเพื่อนฝูงเหล่านั้น ได้พูดคุย ได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน ก็เป็นยาใจทำให้อายุยืนยาวขึ้นได้ไม่น้อย กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งหัวระแหง


อ่านเอกสารถอดบทเรียนโครงการนี้ได้ที่นี่ครับ

 

.

หมายเลขบันทึก: 438336เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2011 18:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

สวัสดีค่ะ

หวังว่าคงสบายดีนะคะ  จังหวัดน่านน่าอยู่  และชุมชนเข้มแข็งดีนะคะ  วันก่อนพ่อครูบาเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  ของจังหวัดน่านให้ฟังด้วย

สวัสดีครับพี่คิม

ตอนนี้อยู่ดอยมูเซอครับ

อากาศดีมาก ฝนตกบ้างในช่วงบ่าย

ผมมีอีกบันทึกนึงเกี่ยวกับเมืองน่าน

มาชม มาเชียร์ ปั่นจักรยาน ได้อะไรมากกว่าที่คิด

ท่านหนานสบายดีนะคะ สาวน้อยเฌวาเป็นไงบ้าง

ไม่ได้ทายทักมาหลายเพลา ระลึกถึงค่ะ  

 

 

 

สวัสดีครับ คุณ Poo  

ใช่เลยครับ "ปั่นจักรยาน" ได้มากกว่าที่คิด ผมเองก็ชื่นชอบการปั่นจักรยานไม่น้อยครับ...
ผมและเฌวาสบายดีครับ ตอนนี้อยู่ที่ดอยมูเซอครับ
ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะครับ 

สวัสดีค่ะ

เรื่องของเปียงซ้อและปิดทองหลังพระ  พี่คิมเขียนได้ตั้งร้อยกว่าหน้าแล้ว  เขียนเอาไว้อ่านเอง ฮา ๆ ๆ ๆ

สวัสดีครับพี่คิม

ส่งมาให้อ่านหน่อยสิครับ...

แหะ แหะ วันนี้จะไปจดทะเบียนครับพี่...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี