ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงเนื่องจากมีน้ำตาลคั่งในเลือดมาก(Hyperglycemia)


ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงเนื่องจากมีน้ำตาลคั่งในเลือดมาก(Hyperglycemia)

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงเนื่องจากมีน้ำตาลคั่งในเลือดมาก(Hyperglycemia)

เสี่ยงต่อ/การเกิดภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงเนื่องจากมีน้ำตาลคั่งในเลือดมาก(Hyperglycemia)  สาเหตุมาจาก

£  เคยเกิด Hyperglycemia    

£ มีภาวะเครียด

£ ติดเชื้อในร่างกาย

£ อื่นๆ............................................

 ข้อมูลสนับสนุน 

S : £ ผู้ป่วย/ญาติให้ประวัติเป็น DMเคยเกิดอาการ Hyperglycemia    

O : £ เป็น DM มา..............……..ปี                          

      £ DTX/FBS > 200 mg%

      £ ผู้ป่วยปัสสาวะมาก ซึมลง เกร็ง ตะคริว

วัตถุประสงค์ 

£ เพื่อป้องกันภาวะ Hyperglycemia

 เกณฑ์การประเมิน

£ ระดับน้ำตาลในเลือดเกณฑ์ปกติระหว่าง 70 – 110 mg/dl

£ ไม่มีอาการซึมลง เกร็ง ตะคริว ปัสสาวะมาก

กิจกรรมการพยาบาล

£ ประเมินภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงเนื่องจากมีน้ำตาลคั่งในเลือดมาก(Hyperglycemia) จากอาการผู้ป่วย และผล Lab

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล

£ แนะนำให้ผู้ป่วย/ญาติรู้จักการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดภาวะความเข้มข้นในเลือดสูงและภาวะแทรกซ้อนเช่น DKA(BS>300 mg/dl  ซึมลง ปัสสาวะมาก), HHNS(BS>600 mg/dl)  , Lactic acidosis(LA พบ lactate > 5 mM/L)

£ สังเกตและติดตามอาการผู้ป่วย เช่น ปัสสาวะมาก ซึมลง เกร็ง ตะคริว หากพบรีบรายงานแพทย์                      

£ ติดตามผลการตรวจ Lab (FBS,e’lyte) และอื่นๆ

£ ดูแลให้ยา.......................................................... และ สารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา   

£ รายงานแพทย์ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

£ ประเมินภาวะเสี่ยงต่อ/การเกิดภาวะความเข้มข้นในเลือดสูง หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวรพบว่า    ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

 ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี