ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมีภาวะติดเชื้อในร่างกาย


ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมีภาวะติดเชื้อในร่างกาย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมีภาวะติดเชื้อในร่างกาย

เสี่ยงต่อ/มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย ที่ตำแหน่ง.............................................

..........................................เนื่องจาก   

£ มีภูมิคุ้มกันลดต่ำลงจาก(โรคมะเร็ง ได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน บาดเจ็บ ฯลฯ………..........................             

£ ขาดสารอาหาร

£ ขาดความรู้/การปฏิบัติที่ถูกต้อง

£ มีการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่..................................

.......................................................

£ อื่นๆ...........................................

........................................................

 

ข้อมูลสนับสนุน 

S : £ ผู้ป่วย/ญาติบอกปวด/บวม/แดง/ร้อนที่บริเวณ...........................

O: £ปวด/บวม/แดง/ร้อนที่บริเวณ

……………………………………..

£ บาดแผลมีหนอง/ปัสสาวะขุ่น/เสมหะเขียวข้น

£ V/S ผิดปกติ

£ WBC < 5000 cu/mm3 หรือ

> 10,000 cu/mm3

£ ผลตรวจเพาะเชื้อใน ……………….....พบการติดเชื้อ...................................................

วัตถุประสงค์ 

£ เพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อ

£ ลดภาวะติดเชื้อ

 

เกณฑ์การประเมิน

£ อุณหภูมิปกติไม่เกิน 37.5o

£ ผลWBC ปกติ

£ ไม่มีอาการและอาการแสดงของการอักเสบ/ติดเชื้อ คือปวด บวม แดง ร้อน

เสี่ยงต่อ/มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย ที่ตำแหน่ง.............................................

..........................................เนื่องจาก   

£ มีภูมิคุ้มกันลดต่ำลงจาก(โรคมะเร็ง ได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน บาดเจ็บ ฯลฯ………..........................             

£ ขาดสารอาหาร

£ ขาดความรู้/การปฏิบัติที่ถูกต้อง

£ มีการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่..................................

.......................................................

£ อื่นๆ...........................................

........................................................

 

ข้อมูลสนับสนุน

S : £ ผู้ป่วย/ญาติบอกปวด/บวม/แดง/ร้อนที่บริเวณ...........................

O: £ปวด/บวม/แดง/ร้อนที่บริเวณ

……………………………………..

£ บาดแผลมีหนอง/ปัสสาวะขุ่น/เสมหะเขียวข้น

£ V/S ผิดปกติ

£ WBC < 5000 cu/mm3 หรือ

> 10,000 cu/mm3

£ ผลตรวจเพาะเชื้อใน ……………….....พบการติดเชื้อ...................................................

กิจกรรมการพยาบาล

£ ประเมินสภาวะติดเชื้อในร่างกายพบที่ตำแหน่ง.......................................................................................

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล.

£ แนะนำให้ผู้ป่วย/ญาติรู้จักการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในร่างกายด้วยตนเอง

£ ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลังให้การพยาบาลหรือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งผู้ป่วย และให้การพยาบาลโดยใช้หลัก Aseptic Technique                                

£ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ตามความจำเป็น

ทุก ................................................................ชั่วโมง

£ ติดตามผลการตรวจ Lab ต่างๆ

£ ให้การพยาบาลโดยใช้กิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย                     

£ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เหมาะสมกับความเจ็บปวด กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง หรือ ภูมิคุ้มกันต่ำให้แยกไปอยู่ห้อง/พื้นที่เฉพาะ      

£ ดูแลให้ได้รับยา......................................................

........................................................ตามแผนการรักษา  

£ รายงานแพทย์ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

£ ประเมินภาวะเสี่ยงต่อ/มีภาวะการติดเชื้อในร่างกาย หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า   

ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

£ ประเมินสภาวะติดเชื้อในร่างกายพบที่ตำแหน่ง.......................................................................................

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล.

£ แนะนำให้ผู้ป่วย/ญาติรู้จักการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในร่างกายด้วยตนเอง

£ ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลังให้การพยาบาลหรือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งผู้ป่วย และให้การพยาบาลโดยใช้หลัก Aseptic Technique                                

£ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ตามความจำเป็น

ทุก ................................................................ชั่วโมง

£ ติดตามผลการตรวจ Lab ต่างๆ

£ ให้การพยาบาลโดยใช้กิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย                     

£ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เหมาะสมกับความเจ็บปวด กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง หรือ ภูมิคุ้มกันต่ำให้แยกไปอยู่ห้อง/พื้นที่เฉพาะ      

£ ดูแลให้ได้รับยา......................................................

........................................................ตามแผนการรักษา  

£ รายงานแพทย์ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

£ ประเมินภาวะเสี่ยงต่อ/มีภาวะการติดเชื้อในร่างกาย หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า   

ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

หมายเลขบันทึก: 438329เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2011 17:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

อีก 1 แหล่งความรู้ที่ดีเยี่ยม

ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนดีคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี