GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การคะเนน้ำหนักเด็กแรกเกิดจากความยาวรอบอกและรอบแขน

ปิยลัมพร และคณะ (2529) ได้ศึกษา การคะเนน้ำหนักเด็กแรกเกิดจากความยาวรอบอกและรอบแขน

โดยเก็บข้อมูลจากเด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลเลิศสิน 402 คน ทำการวัดความยาวรอบอกในระดับราวนมและวัดรอบกึ่งกลางแขนซ้ายระหว่าง Acromion กับปลายข้อศอก นำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับนำหนักเด็กแรกเกิด พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = 0.90) และเมื่อนำความยาวรอบอกและรอบแขนมาวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุพบว่า ข้อมูลทั้งสองชนิดนี้สามารถคาดคะเนน้ำหนักได้ถึง 82% โดยมีความคาดเคลื่อนประมาณ 183.3 กรัม

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43727
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)