การคะเนน้ำหนักเด็กแรกเกิดจากความยาวรอบอกและรอบแขน

  ติดต่อ

ปิยลัมพร และคณะ (2529) ได้ศึกษา การคะเนน้ำหนักเด็กแรกเกิดจากความยาวรอบอกและรอบแขน

โดยเก็บข้อมูลจากเด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลเลิศสิน 402 คน ทำการวัดความยาวรอบอกในระดับราวนมและวัดรอบกึ่งกลางแขนซ้ายระหว่าง Acromion กับปลายข้อศอก นำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับนำหนักเด็กแรกเกิด พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างสูง (r = 0.90) และเมื่อนำความยาวรอบอกและรอบแขนมาวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุพบว่า ข้อมูลทั้งสองชนิดนี้สามารถคาดคะเนน้ำหนักได้ถึง 82% โดยมีความคาดเคลื่อนประมาณ 183.3 กรัม

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 43727, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 19:37:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทคัดย่อ#น้ำหนัก#เด็กแรกเกิด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)