ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 48 เดือน

  ติดต่อ

นิภา (2529) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 48 เดือน โดยสุ่มตัวอย่างเด็กคนสุดท้องจากครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมใน 8 หมู่บ้าน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (path analysis) พบ ว่า ปัจจัยที่มีผลทางตรงต่อค่าน้ำหนักตามอายุ และส่วนสูงตามอายุ ได้แก่ กาสุขาภิบาลในครัวเรือน การได้รับภูมิคุ้มกัน และอายุของมารดา

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 43724, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-14 01:38:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โภชนาการ#บทคัดย่อ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)