การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

            วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เป็นการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM) โดยทีมงานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ เรื่องระบบการรับส่งเอกสารสนเทศ จัดโดยฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับกองการเจ้าหน้าที่ได้ ตามวันเวลาและสถานที่เดิม ที่ ห้องประชุมสัมมนา 1 กจ. อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#รองรัตน์#วิโรจน์เพชร

หมายเลขบันทึก: 43718, เขียน: 09 Aug 2006 @ 13:38 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 01:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)