ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  ติดต่อ

ไพบูลย์และคณะ (2525) ได้ศึกษา ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดวิธีสุ่มตัวอย่างสำหรับโรงเรียนเปรียบเทียบโรงเรียนทดลองที่ 1 (เฝ้าระวังสุขภาพ) และโรงเรียนทดลองที่ 2 (เฝ้าระวังสุขภาพและสอนสุขศึกษา) ทำ การทดสอบความรู้ และการปฎิบัติตนทางด้านอนามัยก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า คะแนนสอบความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนที่ทดลองที่สอง มีความแตกต่างกันก่อนและหลังการทดลอง

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 43720, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:35:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อนามัย#สุขศึกษา#บทคัดย่อ#เฝ้าระวังสุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)