ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ไพบูลย์และคณะ (2525) ได้ศึกษา ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดวิธีสุ่มตัวอย่างสำหรับโรงเรียนเปรียบเทียบโรงเรียนทดลองที่ 1 (เฝ้าระวังสุขภาพ) และโรงเรียนทดลองที่ 2 (เฝ้าระวังสุขภาพและสอนสุขศึกษา) ทำ การทดสอบความรู้ และการปฎิบัติตนทางด้านอนามัยก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า คะแนนสอบความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนที่ทดลองที่สอง มีความแตกต่างกันก่อนและหลังการทดลอง

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#อนามัย#สุขศึกษา#บทคัดย่อ#เฝ้าระวังสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 43720, เขียน: 09 Aug 2006 @ 13:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)