ติดต่อ

  ติดต่อ

ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ไพบูลย์และคณะ (2525) ได้ศึกษา ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดวิธีสุ่มตัวอย่างสำหรับโรงเรียนเปรียบเทียบโรงเรียนทดลองที่ 1 (เฝ้าระวังสุขภาพ) และโรงเรียนทดลองที่ 2 (เฝ้าระวังสุขภาพและสอนสุขศึกษา) ทำ การทดสอบความรู้ และการปฎิบัติตนทางด้านอนามัยก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า คะแนนสอบความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนที่ทดลองที่สอง มีความแตกต่างกันก่อนและหลังการทดลอง

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43720, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

ความเห็น (0)