GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

       วันที่ 3 สิงหาคม 2549 เป็นการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM) โดยทีมงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ และชำนาญการ/เชี่ยวชาญ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับกองการเจ้าหน้าที่ได้ ตามวันเวลาและสถานที่เดิม ที่ ห้องประชุมสัมมนา 1 กจ. อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43714
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)