ต้องบันทึก Stock ด้วย manual เนื่องจากยังไม่ Softwear ใครมีใช้แล้วได้โปรดเมตตาด้วยนะคะ ไม่อายเพราะต้องการพัฒนางาน ขอบคุณค่ะ