• เมื่อนานมาแล้วได้เล่าเรื่องการบริหารจัดการของเกาะพิทักษ์  (คลิกอ่านซิค่ะ) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นhome stay ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ในความเงียบสงบ เรียบง่าย และวิถีชาวบ้าน  ซึ่งมีผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ เป็นหัวเรือใหญ่
  • มาบัดนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประเมินผลการดำเนินงานของเกาะพิทักษ์ และนำเสนอในจดหมายอิเลคทรอนิกส์
  • จึงเป็นอีกความภูมิใจหนึ่งที่นำเสนอ