ถ้ามีปัญหาเปิดฝาขวดไม่ออก ให้ใช้ยางยืดขนาดกว้างรัดรอบปากขวด จะช่วยให้เปิดได้อย่างรวดเร็ว