ป้องกันไม่ให้กลิ่นจากโถส้วมส่งกลิ่นขึ้นมา ใช้น้ำยาเคลือบพื้น เติมลงไปทุก 2-3 เดือน