ถ้าจะทำให้ดอกไม้ในแจกันสดชื่นเป็นเวลานาน ให้ใส่น้ำตาลก้อนลงในแจกันสัก 1 ก้อน