เห็ด ถ้าต้องการจะทราบว่ารับประทานแล้วจะเมาหรือไม่ ให้ใช้ช้อนเงินจุ่มลงไปในขณะที่ต้มให้เดือด ถ้าช้อนเงินมีสีดำจะรับประทานไม่ได้