แอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ ใช้เป็นน้ำยาล้างหน้าต่างหรือกระจกได้อย่างดี และไม่ทำให้เกิดรอยยาวๆบนกระจก