ผ้าพันเข่าสำหรับเล่นฟุตบอลที่ไม่ใช้แล้ว อย่าโยนทิ้ง ให้นำมาใช้พันเข่าเวลาถูพื้นหรือเวลาปลูกต้นไม้ในสวน จะทำให้หัวเข่าเคลื่อนที่ได้คล่องตัวสะดวกต่อการทำงาน