วิธีลดน้ำหนักอย่างง่ายๆ ให้สูดกลิ่นอาหารเข้าไปก่อน จะรับประทานอาหารครึ่งนาที สมองจะมีความรู้สึกชื่นชมต่อรสอาหารนั้น แล้วจะทำให้คุณไม่รับประทานอาหารนั้นมาก ควรรับประทานอาหารร้อนๆเพราะจะให้กลิ่นแรงมาก