ข่าวสารข้อมูลที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกในเขตกรุงเทพมหานคร

  ติดต่อ

Svetsreni (1983) ได้ศึกษา ข่าวสารข้อมูลที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาทางมนุษย์วิทยา แบบสังเกตการณ์ร่วม (role participant observation) โดย สังเกตรูปแบบต่างๆ ของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมารดา และการเลี้ยงดูทารกในโรงพยาบาล และศูนย์สาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง เนื้อหาข่าวสารหลายรูปแบบ และข่าวสารตามคำแนะนำจาก หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนผลักดันให้มารดามีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเลี้ยงลูกด้วยนม และการให้อาหารทารก ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า มารดาที่คลอดในโรงพยาบาลจะได้รับแจกตัวอย่างนมผงฟรีในการเลี้ยงทารกจากตัว แทนบริษัทขายนมผง ซึ่งจุดนี้นับว่ามีส่วนกระตุ้นให้มารดามีแนวโน้มที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมผงใน ภายหลังได้มาก นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจและให้ความสำคัญในการแนะ นำมารดาให้เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าไรนัก ซึ่งผิดกับศูนย์สาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลข่าวสาร และมีกิจกรรมในเรื่องนี้หลายรูปแบบด้วยกัน

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 43726, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:35:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ข้อมูล#บทคัดย่อ#ทารก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)