ข่าวสารข้อมูลที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกในเขตกรุงเทพมหานคร

Svetsreni (1983) ได้ศึกษา ข่าวสารข้อมูลที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาทางมนุษย์วิทยา แบบสังเกตการณ์ร่วม (role participant observation) โดย สังเกตรูปแบบต่างๆ ของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมารดา และการเลี้ยงดูทารกในโรงพยาบาล และศูนย์สาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง เนื้อหาข่าวสารหลายรูปแบบ และข่าวสารตามคำแนะนำจาก หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนผลักดันให้มารดามีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเลี้ยงลูกด้วยนม และการให้อาหารทารก ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า มารดาที่คลอดในโรงพยาบาลจะได้รับแจกตัวอย่างนมผงฟรีในการเลี้ยงทารกจากตัว แทนบริษัทขายนมผง ซึ่งจุดนี้นับว่ามีส่วนกระตุ้นให้มารดามีแนวโน้มที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมผงใน ภายหลังได้มาก นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจและให้ความสำคัญในการแนะ นำมารดาให้เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าไรนัก ซึ่งผิดกับศูนย์สาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลข่าวสาร และมีกิจกรรมในเรื่องนี้หลายรูปแบบด้วยกัน

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ข้อมูล#บทคัดย่อ#ทารก

หมายเลขบันทึก: 43726, เขียน: 09 Aug 2006 @ 13:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)