ด้วยเด็กๆที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก  ได้มีการออกค่ายเสริมทักษะกระบวนการใช้ชีวิตของเด็กในวิถีการเป็นชาวบ้านและชาวนา สิ่งที่จัดกิจกรรมให้กับเด็กในการเรียนรู้  คือการฝึกเด็กหัดเกี่ยวข้าว

     สิ่งที่คุณครูจิ๋ว กับคุณครูปุ่น สอนเริ่มตั้งแต่

          

      (1) การจับเคียวเกี่ยวข้าว  เพราะถ้าจับไม่เป็นเคียวจะเกี่ยวข้าว

           

      (2) การใช้มือซ้ายจับต้นข้าว  และมือขวาจับเคยว อย่าให้ปลายนิ้วก้อยถูกเคียวเกียวเด็ดขาด

             

      (3) เมื่อเกี่ยวได้ให้มีการวางแพข้าว  เป็นแพ  เมื่อเตรียมมัดเป็นฟ่อนข้าว

             

              โดยฝึกเด็กเป็นที่ละกลุ่ม  เด็กสนุกในการเรียนรู้  และที่สำคัญเด็กบอกว่า ชาวนาทำงานหนักมาก  แต่รายได้ที่เข้ามาน้อยมาก ไม่พอกับค่าปุ๋ยและยาที่ต้องใช้ฉีด เด็กบ่นว่าปวดหลังมาก  สิ่งที่สอนเด็กจากการปฏิบัติว่า ทุกคนต้องทำงานและต้องงานที่สุจริต ไม่มีความอดตายในหมู่ของคนขยันหรอก  ชาวนาทุกคนทำงานกันตั้งแต่เช้า