๒๗ เมษายนนี้ เชิญผอ.กศน.อำเภอและทีมงานพบกันที่ กศน.จังหวัด เพื่อจัดพิธีกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กศน. พร้อมขอติดตามความก้าวหน้ารับสมัครนักศึกษา

 

       ขอเชิญ ผอ.กศน.อำเภอประชุมที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ห้อง KM เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอให้รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครนักศึกษาและซักซ้อมแนวทางปรับกลยุทธ์ในการหานักศึกษา ตลอดจนการสรุปความก้าวหน้าการจัดมุมหนังสือในบ้าน/สถานประกอบการ/ร้านค้า/สถานที่ราชการ และที่อื่น ๆ ขอข้อมูลที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ใด ใครเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อจะนำมาประกาศเป็นทำเนียบจุดบริการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่สังคมไทย พร้อมกับซักซ้อมพิธีการประดับเครื่องหมายอินทรธนู และการมอบโล่/เกียรติคุณต่าง ๆ ที่จะกระทำในวันที่ ๑ พ.ค. ๕๔ ในการประชุมวันที่ ๒๗ เม.ย. นี้ จะจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เคยทำมาทุกปี เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงขอให้แต่ละอำเภอแจ้งจำนวนคนที่สามารถมาร่วมงานได้ด้วย เพื่อจะจัดทรัพยากรในพิธีการให้เหมาะสม ขอให้แจ้งตอบรับในบันทึกนี้ภายในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๔ เวลาไม่เกิน ๑๕.๐๐ น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (32)

กศน.อำเภออุทัยรับทราบค่ะ  จะนำเรียน ผอ.ทราบค่ะ 

ระรื่นชื่นสงกรานต์ บริบาลประเพณี
เริงรื่นชื่นฤดี บันเทิงที่กาลสมัย
ทำบุญหนุนเนืองพร อีกไหว้วอนพรผู้ใหญ่
สุขล้ำลำนำไทย รับปีใหม่ในสงกรานต์


เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอบ้านแพรกรับทราบค่ะ และในวันที่ 21 เมษายน 2554 กศน.ตำบลสำพะเนียงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว/อบอุ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเป้าหมาย จัดโดยเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนตำบลสำพะเนียง และภาคี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านแพรกเป็นประธานในพิธีเปิด

นายอำเภอบ้านแพรก

และ มุมหนังสือเพื่อนเรียนรู้แห่งที่ 2 ตำบลสำพะเนียง คือสถานีอนามัยตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ค่ะ

ขวัญชนก
IP: xxx.108.147.72
เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอนครหลวงรับทราบค่ะ จะนำเรียน ผอ.ทราบค่ะ

นายอุดมพร (ครูอ้อ) สารีกิจ (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)

22 เมษายน 2554 22:33

#2420367

กศน.อำเภอบางปะหัน รับทราบครับ จะนำเรียนให้ ผอ.ทราบครับ

วันนี้ ๒๑ - ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  กศน.ตำบลคู้สลอด ได้จัดมุมหนังสือน่าอ่าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการจัดมุมหนังสือน่าอ่านประจำหมู่บ้านและชุมชน  ณ  ร้านอาหาร นางบำรุง  มีสมชาติ  หมู่ที่ ๗  ตำบลคู้สลอด  อำเภอลาด       บัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก  นางบำรุง  มีสมชาติ  เพื่อจัดตั้งมุมหนังสือให้ประชาชนที่แวะมารับประทานอาหาร  ได้อ่านหนังสือเพื่อความสนุกและยังได้รับ     ความรู้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอเสนารับทราบค่ะ และเก็บภาพการทำงานมาฝากค่ะ

ประมวลภาพ บันทึกเทป รายการ สายใย กศน.

ผอ.ภัชราพร มีรสสม , ครูสายรุ้ง กรวยทอง และ พระครูพิศิษฏ์ประชาทร บันทึกเทปรายการ สายใย กศน.

๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

               จากการที่ พระครูพิศิษฏ์ประชาทร เจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ ได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาดีเด่น รายการ "สายใย กศน." จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมอย่างที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปปฏิบัติต่อไป 

ผอ.ภัชราพร มีรสสม ,ครูสายรุ้ง กรวยทอง และ พระครูพิศิษฏ์ประชาทร ถ่ายรูปร่วมกับพิธีกร พร้อมทีมงานเป็นที่ระลึก

ขณะบันทึกรายการ 

ท่านพิธีกรถามคำถามท่าน 
ผอ.ภัชราพร มีรสสม เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการงาน กศน. การสร้างเครือข่าย และ ความภาคภูมิใจ

ถามคุณครูสายรุ้ง กรวยทอง ถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตำบลชายนา และการสร้างเครือข่ายของ กศน.ตำบลชายนา

ถามพระครูพิศิษฏ์ประชาทร ถึง การดำเนินงานในฐานะกรรมการสถานศึกษา ที่มาของความสำเร็จและความภาคภูมิใจ และ แนวคิดในการสร้างการมีส่วนร่วม

เทปรายการ สายใย กศน. จะออกอากาศวันเวลาใด จะแจ้งให้ทราบผ่านบล็อคอีกครั้งนะค่ะ

สำหรับพระครูพิศิษฏ์ประชาทร กรรมการสถานศึกษาดีเด่น อำเภอเสนา นั้น ล่าสุดเมื่อวานนี้ ท่านก็ได้สร้าง ศาลาทรงไทยสำหรับนั่งพัก หรือทำกิจกรรมให้ กศน.ตำบลชายนา ศาลานั่งพักทรงไทยนี้ทำจากไม้ทั้งหลัง ราคาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ได้นำไปตั้งไว้ หน้า กศน.ดำบลชายนะแล้วค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม  โครงการค่ายลูกเสืออาสาฯ ตอน การสร้างเคหะภัณฑ์เบื้องต้นด้วยการผูกแน่น  (ชั้นวางหนังสือ)  สามารถผลิตชั้นวางหนังสือ  จำนวน  ๒๓  ตัว  สามารถนำไปจัดมุมหนังสือน่าอ่าน  บ้านน่าอยู่  ได้จำนวน  ๒๓  จุดอ่านค่ะ

 • กศน.วังน้อย  รับทราบครับ
 • รายงานกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลหนองไม้ซุง
 • http://gotoknow.org/blog/promote/436649

รับทราบครับ...

ขอบคุณทุกท่านครับ

 • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ วัดดอนพุดซา  ตำบลสามบัณฑิต  อำเภออุทัย
 • http://gotoknow.org/blog/bang-on/436679
 • ที่ระลึกจาก กศน.อุทัย  มอบแด่ท่านผู้โชคดีค่ะ  "ฟรี"

กศน.อำเภอมหาราช รับทราบค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • กศน.อำเภอบางบาลรับทราบครับ
 • จะนำเรียน ผอ. เพื่อดำเนินการต่อไปครับ
 • 

กศน.อำเภอมหาราช ขอแจ้งจำนวนคนเข้าร่วมประชุมและรดน้ำขอพรจากผู้สุงอายุ จำนวน ๑๐ คนค่ะ

รับทราบค่ะ

ขอบคุณทุกท่านครับ อย่าลืมแจ้งจำนวนผู้จะมาร่วมงานด้วยครับ

กศน.ท่าเรือ รับทราบค่ะ

 • กศน.อำเภออุทัย  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๓  คนค่ะ 

 

เขียนเมื่อ 

กศน. อำเภอบางปะหัน

เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน ค่ะ

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง แจ้งบุคลากรเข้าร่วม รวม ๘ คน

๑. ผู้อำนวยการ ๑ คน

๒. ข้าราชการ ๒ คน

๓. ครูอาสา ๓ คน

๔. ครู กศน. ๑ คน

๕. ครู ศรช. ๑ คน

กศน. อำเภอท่าเรือ แจ้งบุคลากรเข้าร่วม รวม ๗ คน

เขียนเมื่อ 

กศน.บ้านแพรกรับทราบค่ะ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คนค่ะ

ขอบคุณทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอวังน้อย ขอแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖ คนค่ะ

๑.นายอนันต์ ศรีอนันต์

๒.นายอดุล เพิ่มเจริญ

๓.นางสาววรลักษณ์ รุ่งพานิช

๔.นายนิคม ศรีประจันทร์

๕.นายเอนก เทียนทอง

๖.นายปรีดา ธรรมสโรช

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา รับทราบ

 • บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 • ผู้บริหารและข้าราชการ 4 ท่าน
 • ครูอาสาสมัคร 7 ท่าน
 • ครู หัวหน้า กศน.ตำบล  22 ท่าน
 • รวม 33 คน

ทราบค่ะ

เขียนเมื่อ 

แจ้งอีกครั้ง

เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

1. ผอ.

2. บรรณารักษ์

3. ครูอาสาฯ 3

4. ครู กศน.ตำบล 1

5. ครูศรช. 2

เขียนเมื่อ 

รับทราบครับ

กศน.อำเภอนครหลวง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 คน

รับทราบผม

กศน อำเภอ นครหลวง

ขอบคุณทุกท่านครับ