ครูเดียว บ้านหวาน

ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอบางบาล
Usernamekidsadamonghwan
สมาชิกเลขที่136657
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2524 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก ม.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จบการศึกษาเมื่อ 2546 และเข้าทำงานกับ บริษัทเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหัวรอ และ ย้ายมาสาขาตลาดเจ้าพรหม ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และในปี พ.ศ.2547 เข้ามาทำงานใน กศน.อำเภอบางบาลในตำแหน่งครู ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางหัก และย้ายมาเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ จนถึงปัจจุบัน.....ครับ