ชีวิตกับการเลือก

ชัยยัสสุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชีวิตกับการเลือก

“...ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า....”
“.....เฉพาะพระธรรม...
......เฉพาะพระสงฆ์....”
       เสียงบทสวดมนต์อุบาสกอุบาสิกาดังเข้าประสาทหูในยามเช้า ๆ ขณะฉันเช้า ทำให้เกิดความคิดขึ้น เพราะมีคำสะดุดใจ
      “บูชา...เฉพาะ....”
       คำนี้บ่งบอกถึงการ “เลือก”
       หมายความว่า ศาสดา ครู หรือเจ้าลัทธิมีมากมาย แต่เราก็เลือกบูชา เลือกนับถือ คำสั่งสอนมีมากมาย แต่เราก็เลือกเอาเฉพาะธรรมที่ตรัส ที่แสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีมากมาย แต่เราก็เลือกบูชา เคารพ กราบไหว้เฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นอกเหนือจากนี้เราก็ละเอาไว้


       ถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นจากบทสวดมนต์ประจำวัน
       จะว่าไปแล้ว ชีวิตเรานั้นสำคัญเบื้องต้นสุดก็อยู่ที่รู้จักเลือก
       ตั้งแต่เช้าจรดเย็น เราเลือกตลอด
       เช่นเลือกที่จะลุกขึ้น หรือเลือกที่จะนอนต่อ เลือกที่จะหยิบอะไรใส่ท้องในยามเช้า ๆ เลือกที่จะออกไปข้างนอก หรืออยู่บ้าน
       โดยรวม ๆ ก็คือ
       เลือกที่จะทำ เลือกที่จะพูด เลือกที่จะคิด
       เลือกที่จะไม่ทำ เลือกที่จะไม่พูด เลือกที่จะไม่คิด
      และเมื่อเลือกแล้ว สิ่งที่เราเลือกก็จะเป็นของเรา เป็นคุณสมบัติของเรา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา หรือกระทั่งเป็นทั้งหมดของชีวิตเรา
       เลือกถูกก็ดีไป แต่ถ้าเลือกผิด ก็รับเคราะห์กรรมกันไปตามเหตุตามปัจจัย
      คำว่า “รู้จักเลือก” จึงสะท้อนให้เห็นถึงสติ ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ขาดเสียมิได้
       พระพุทธศาสนาสอนแนวทางในการเลือกไว้หลายประการ
       เริ่มตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว คือเรื่องกินเรื่องอยู่ กินอย่างไร อยู่อย่างไรถึงจะดี
       ก่อนการกินทุกครั้งท่านจึงสอนให้เราพิจารณา ซึ่งก็คือการสอนให้รู้จักเลือก ด้วยการตั้งคำถาม
       นับตั้งแต่ กินอย่างไร กินทำไม อะไรควรกิน อะไรไม่ควรกิน กินแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดโทษอย่างไร
       ถัดจากเรื่องกินก็เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการเลือกอยู่นั่นเอง เช่น เราเลือกบ้าน เลือกรถ เลือกเสื้อผ้า เลือกโทรศัพท์ เลือกเครื่องใช้ไม้สอยอื่น ๆ อีกสารพัด
       หลายท่านคงมีประสบการณ์เลือกผิด....ผลเป็นอย่างไร...คงทราบดี
       ออกจากเรื่องตัว ก็ขยับมาสู่ระดับสังคม
       ท่านก็สอนให้เรารู้จักเลือก
       ยัง เว เสวะติ ตาทิโส คบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น
       นี่เป็นคำเตือนที่เราท่านทั้งหลายก็คงคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี
       วกไปวนมา สุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องการกระทำ ท่านบอกว่า เรานั้นมีกรรมเป็นสมบัติของตัว เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทำกรรมอย่างไร ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน

        นี่ก็เราเลือกไว้เช่นกัน

        เห็นความสำคัญของการเลือกหรือยังละ?

 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

เป็นสมาชิกใหม่

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระครูครับ...

ขอบคุณสำหรับธรรมะยามเช้าค่ะพระอาจารย์ สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร อาจารย์ทั้งสองท่าน (อาจารย์นุ,ดร.จันทวรรณ)

ไม่ค่อยคุ้นกับบล็อกของ gotoknow เท่าใดนัก เคยใช้บริการแต่ของ oknation มาได้ ๒ ปีกว่า ๆ

วันนี้เลยถือโอกาสทดลอง มีอะไรชี้แนะ ก็ขอเจริญพรได้ ไม่ต้องเกรงใจ

สุดท้าย ขออนุโมทนาที่มาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ

เลือกเส้นทางเดินที่เป็นพุทธมามกะที่ดี ทำในสิ่งที่ดี ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่วิ่งตามกิเลสโลก สังคมที่เป็นอยู่ ทำให้ชีวิตสงบและสบาย แม้สังคมแวดล้อมที่เป็น "คน" มากระทบบ้างก็ไม่กระเทือนมากนัก เพราะไม่ไปรับเข้ามา และเรามีในสิ่งที่ดีและพอเพียงตามความเป็นอยู่บบสมถะ จนไม่ต้องไปแสวงหามาเพิ่ม หากจะมีเพิ่มมานั่นคือกำไรชีวิต

และการทำตัวไม่มีตัวตน ในสังคมยุคนี้สำหรับโยมแล้วดีมากค่ะ เราสามารถมองเห็นอะไรๆ ได้ชัดเจนดี และสามารถเป็นผู้เลือกได้ (เลือกที่จะเป็น เลือกสังคมที่จะอยู่ เลือก ..ที่เลือกไม่ได้สองอย่างค่ะ เลือกเกิด-ตายไม่ได้) และเป็นผู้ถูกเลือกเช่นกัน (เพราะบางสังคมมองกันที่เปลือกนอก ซึ่งดีสำหรับเราที่ไม่ต้องเข้าไปโดยอัตฺโนมัติ) ทำให้ไม่ต้องพบเจอความวุ่นวาย เจ้าค่ะ

นมัสการด้วยความเคราพ

เขียนเมื่อ 
  • นมัสการครับพระอาจารย์
  • พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระสิ่งที่ผู้คนควรเคารพและสักการะครับ
  • ตามมาอ่านบันทึกครับ

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ การที่จะเลือก (ในสิ่งที่เลือกได้อย่างที่คุณ mee_pole กล่าว) ได้ถูก (ตามความต้องการของตัวเอง) ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร เมื่อรู้จักตัวเองดีแล้ว ทางเลือกก็จะแจ่มชัดขึ้น การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกทีควรต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องชี้แนะ ผลจากการตัดสินใจในตัวเลือกนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและจิตใจภายในของคนเลือกเป็นอย่างดีค่ะ

มานมัสการครับ

ผมก็เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกบล๊อกได้สองวันไล่เลี่ยกันครับ

ว่าง ๆ นิมนต์แวะไปกลันทาด้วยนะครับ

คมสรัญญ์

sr
IP: xxx.168.166.45
เขียนเมื่อ 

นมัสการครับ

ข้อสอบเดี๋ยวนี้ก็ข้อสอบให้เลือก เลือกถูกมากก็สอบผ่าน ไม่ต้องคิดมากครับ เอาชอบ ก ข ค ง กันดีกว่า