สอบสอบสอบ....กันทำไม

กลับจากการออกข้อสอบ  ที่เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล  การสอบ N.T.ในปีการศึกษาหน้า  ที่กรรมการบอกว่า  เป็นความลับ 


ลับก็คงจะลับแต่ข้อสอบ  ที่ไม่สามารถบอกใครได้  ส่วนแนวการออกข้อสอบนั้น  เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องนำไปขยายผลให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้รู้ว่า......ข้อสอบ เขาออกกันอย่างไร  และจะสอนอย่างไรให้นักเรียนทำข้อสอบ นั้นได้คะแนนมากๆๆ

*****

เหมือนกับ  เราไม่ต้องการให้ทุกคนกินปลา ที่เรามี  แต่เราอยากให้ทุกคนจับปลากินเองได้

*****

พอมาอ่าน  บันทึกของครูหลายๆท่าน ที่เป็นห่วง นักเรียนกันอย่างจริงจัง  โดยนำผลสัมฤทธิ์ของการสอบของนักเรียนออกมาแสดง....เหตุ นี้ล่ะ  จึงมีความต้องการจะเขียน....เล่าความรู้สึก  ในขณะที่นั่งเขียนข้อสอบ......ว่า  เรามีจุดบอดของการศึกษา อย่างมากมาย 


หลายๆๆโรงเรียน กลัวผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ตกต่ำ  จึงสั่งให้นักเรียนที่เรียนอ่อน  ไม่ต้องมาสอบ.....ต้องเขียนรายงานกันวุ่นวาย

*****

เราเน้นการสอบมากเกินไป....จนไม่ได้นึกถึง  นักเรียนในด้านอื่นๆๆ เกี่ยวกับทักษะชีวิต  ในการอยู่รอดในสังคม  การทำงานร่วมกัน  การนำความรู้มาปฏิบัติการในการทำงานเลี้ยงชีพ

*****

ไม่ปฏิเสธนะว่า.....เราเรียนกันมาตั้งเยอะ  K ของเรา คือ Knowledge  จำนวนมากมายมหาศาล  จะนำมาใช้ในชีวิตการทำงานน้อยมาก.....นี่ถ้าหากครูอ้อยไม่ได้เป็น ครู.....แทบจะไม่ได้ใช้เลย.....

หันมาดู  ตัว P  กระบวนการ ทุกเรื่อง....เราใช้  แต่เราใช้ในระดับใด   ได้ ชี้แนะผู้อื่น  ติดตามว่า  คนที่เราสอนนั้น....ทำได้ตามจุดประสงค์หรือไม่  


ส่วนตัว A......ไม่ต้องพูดถึงเลยว่า.....เราเอง  ยังต้อง คิดแล้วคิดอีก  กว่าจะลงมือปฏิบัติได้  ต้องสะสมสั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร  งานจึงสำเร็จ

*****

นักเรียนต้องสอบ....วัดเรื่อง K มากกว่า จะวัดเรื่อง P และ A  ดังนั้น  ข้อสอบ.....จึงต้องออกให้ได้ในเรื่องของการนำไปใช้ .....ที่เป็นทักษะการคิด ขั้นต่ำสุด  ไม่ใช่ข้อสอบ ที่วัดเรื่อง.....ความจำแต่เพียงอย่างเดียว

*****

เหล่านักพูด ก็พูดไปว่า.....สอบอะไรกันนัก  วัดอะไรนักเรียนได้   ทำไมไม่เน้น ที่สอนให้นักเรียนคิด.....


การสอบ สำคัญเพียงไร  .....นั่นสิ  เราถึงได้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่มีสาระการเรียนรู้ เรื่อง  TOK  GE  EE และ CAS  ที่จะวัดนักเรียน.....เป็นพลโลก ที่สมบูรณ์  ไม่ใช่  มี K เพียงตัวเดียว.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ วิไล 

wawamommy
IP: xxx.25.140.53
เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวนี้การเรียนดูยุ่งยากมาก ดิฉันเป็นคุณแม่ของลูกสาวที่กำลังขึ้นป.3 เห็นว่าต้องมีสอบNT ก็ยังงว่าสอบอะไรกันมากมายแล้วสอบNT ทำไม เลยมาหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ท เจอบทความของคุณครูแล้วเห็นด้วยมากๆเลยคะ เป็นกำลังใจให้คุณครูนะคะ

ขอบคุณค่ะ คุณแม่นักเรียน  ที่เป็นกำลังใจ และเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ สู่การสอบ วัดและประเมินผล นะคะ