อ.นุ
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู”


โลก (อาจ) รอด (ได้แม้) เพราะกตัญญู (กตเวที)

 

อันบุคคล กตัญญู รู้คุณโลก

อุปโภค.. บริโภค.. มีให้หลาย

ข้าวหรือเกลือ ผักหรือหญ้า ปลาหรือไม้ ฯลฯ

รู้จักใช้ อย่าทำลาย ให้หายไป..

อนึ่งคน ต่อคน ทุกคนนี้

ล้วนแต่มี คุณต่อกัน นั้นเป็นไฉน

มองให้ดี ดูให้เห็น เช่นนั้นไซร้

โลกรอดได้ เพราะกตัญญู รู้คุณกัน..

ประเทศชาติ.. ศาสนา.. มหากษัตริย์..

รวมเป็น อัตตภาพไทย ใหญ่มหันต์

รอดมาได้ เพราะรักใคร่ อย่างผูกพันธ์

เพราะกตัญญู.. มี.. ที่ใจเอยฯ

 

 

ดินป่า จีวัน "จากหนังสือเล่มเล็กๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
ครั้งแรกที่ได้เห็น สดุดสงสัยในคำว่า รอด รอดนั้น"

 

"รอดจากอะไร แล้วเรากำลังไม่รอดจากอะไรอยู่หรือ?
พอได้อ่านทวนหลายๆ ครั้ง จึงเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า...
ความกตัญญูนั้นสำคัญอันดับที่หนึ่ง
เป็นบันไดขั้นแรกเลยก็ว่าได้

เป็นปฐมเป็นพื้นฐานให้เด็กคนนั้นเติบโตอย่างปกติสุข"

 

"ถ้าเด็กคนหนึ่งมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเสียแล้ว
เด็กคนนั้นก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมสง่าราศี
ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ หรือโลกที่เด็กๆ อาศัยอยู่
ก็จะพากันเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปในบัดดล….."

 

"แต่เมื่อมองความจริงของสังคมโลก เราทุกวันนี้
กลับมีคนกตัญญูเพียงน้อยนิด ชนิดไม่พอทำน้ำหยอดตา
ปัญหาต่างๆ เล็กๆ น้อย หยุมหยิม กลับสะสมเพิ่มพูน
ทวีเป็นเป็นปัญหาใหญ่ผูกโยงกับหายนะของโลกอย่างง่ายดาย….
เพียงเพราะมนุษย์ขาดความกตัญญู"  

 

"แต่ยังไงก็แล้วแต่ เราก็ยังมีความเชื่อว่า...
ไม่มีอะไรสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่
เริ่มสะกดคำว่า กตัญญู กันใหม่ให้ชื่นใจ
อย่างน้อยเด็กเล็กๆ ที่จะถือกำเนิดในโลก
จะนำพากันเป็นผู้ปฐมพยาบาลให้กับโลกของเรา
เมื่อคนรุ่น อกตัญญู เบาบางไปแล้ว"

 

" จีวัน BAND ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทุ่มสุดตัว
ให้เป็นคลังของข้อมูล ด้านที่ทรงพลัง (มรดกเพลงธรรมะ)
อาศัยการขับเคลื่อนสนับสนุนจากกัลยาณมิตรที่เห็นคุณค่า
ตามแนวคิด...กตัญญู"

   

 

มหรสพทางวิญญาณประจำปีที่ 5 โครงการ กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา  

เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ 105 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ

 

คอนเสิร์ต โลกรอดเพราะกตัญญู       

ร่วมด้วยศิลปินกตัญญู...

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, เพลงจากหมู่บ้านพลัม,
สุนทรี เวชานนท์, ลานนา คัมมินส์,

(ไก่) มีสุข แจ้งมีสุข, (นีน่า) กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์,
พล ตัณฑเสถียร, อนุรุธ ว่องวานิช,

วิลิต เตชะไพบูลย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์,
ศันสนีย ศีตะปันย์, โมนิก้า เมอลเลอร์,

นุภาพ สวันตรัจฉ์, อิสริยา คูประเสริฐ,
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง, (พิณแก้ว) วีระพงษ์ ทวีศักดิ์,

เป้ สีน้ำ, วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า
และเด็กๆ จีวัน จูเนียร์ ...

 

 

"แม้น้ำน้อยจะแพ้ไฟ แต่ก็ไม่ขอเปลี่ยนใจ 

เป็นไฟเผาโลกให้โดนประณามหยามด่าว่า อกตัญญู เด็ดขาด"

ดินป่า จีวัน

 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ผู้สนใจร่วมชมมหรสพทางวิญญาณ
คอนเสิร์ต
โลกรอดเพราะกตัญญู
ในวันเสาร์
ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 (2 รอบ)
ณ  หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เวลา 14.00-17.30 . เป็นต้นไป 
หมายเหตุ   กิจกรรมหน้าหอประชุม 2 วันกตัญญูเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 .

·       จองบัตรได้ที่ กลุ่มศิลปะเปิดจิต
·       โทร 084 925 6155 / 081 256 2962  

 

รายได้จากการจำหน่ายบัตรเพื่อใช้ในโครงการนำเพลงธรรมะสู่เยาวชน 

และการผลิตจัดทำสื่อธรรมะให้กับโรงเรียน /วัด
และหน่วยงานด้านเยาวชนทั่วประเท
 

 

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

กลุ่มศิลปะเปิดจิต  087 595 5619 / 086 563 3335/ 089 782 2474   

email: tortow2005@yahoo.com

http://G-OneBAND.com

 

 

กำหนดการกิจกรรม 2 วันกตัญญกตเวที สองศรีพระศาสนา

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554

11.00-11.10   พิธีกรคุณสรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา  
11.10-11.20     น้องมายนักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
11.20-12.00    “เพลง ผู้หญิง และธรรมะ โดยคุณแม่เล็ก  (ทิพวรรณ ทิพยทัศน์) มูลนิธิอาศรมมาตา
12.00-12.50    อาจารย์ทยาลุ (เจริญ กุลสุวรรณ) และครอบครัว
12.50-13.50   อภิปราย การเลี้ยงลูกให้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา โดยอาจารย์ ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ และการแสดงจากเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน
14.00               ประตูเปิด
14.10-17.30    Concert จีวันBand “โลกรอดเพราะกตัญญู  พร้อมด้วยศิลปินกตัญญูกตเวที 
แม่ชีศันสนีย เสถียรสุต, เพลงจากหมู่บ้านพลัม,
สุนทรี เวชานนท์, ลานนา คัมมินส์,
(ไก่) มีสุข แจ้งมีสุข, (นีน่า)
กุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์, พล ตัณฑเสถียร,
อนุรุธ ว่องวานิช,
วิลิต เตชะไพบูลย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์,
ศันสนีย ศีตะปันย์, โมนิก้า เมอลเลอร์,
นุภาพ สวันตรัจฉ์, อิสริยา คูประเสริฐ,
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง, (พิณแก้ว) วีระพงษ์ ทวีศักดิ์,
เป้ สีน้ำ, วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า และเด็กๆ จีวันจูเนียร์

 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554

10.00-10.10     พิธีกรคุณสรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา  
10.10-11.00     ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง ก็ไม่มีเรา เสวนาโดยคุณวิโรจน์ ศิริอัฐ, คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร, คุณนิคม เจตน์เจริญรักษ์  
11.00-11.10     น้องมายนักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
11.10-11.30     เดี่ยวกตัญญู โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ   
11.30-12.30     โลกรอดเพราะกตัญญู โดย อาจารย์ผาณิต กันตามระ และอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล  
12.30-14.00     รายการแสดงธรรมน้อมนำจิตประจำปีที่ 5 โดย
พระครูใบฏีกา มณเฑียร มัณฑิโร สวนโมขพลาราม สุราษฏร์ธานี /
พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สรุญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด
14.00            ประตูเปิด
14.10-17.30     Concert จีวันBand “โลกรอดเพราะกตัญญู  พร้อมด้วยศิลปินกตัญญูกตเวที 
แม่ชีศันสนีย เสถียรสุต, เพลงจากหมู่บ้านพลัม,
สุนทรี เวชานนท์, ลานนา คัมมินส์,
(ไก่) มีสุข แจ้งมีสุข, (นีน่า)
กุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์, พล ตัณฑเสถียร,
อนุรุธ ว่องวานิช,
วิลิต เตชะไพบูลย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์,
ศันสนีย ศีตะปันย์, โมนิก้า เมอลเลอร์,
นุภาพ สวันตรัจฉ์, อิสริยา คูประเสริฐ,
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง, (พิณแก้ว) วีระพงษ์ ทวีศักดิ์,
เป้ สีน้ำ, วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า
และเด็กๆ จีวันจูเนียร์  
ธรรมจัดสรร ร่วมเผยแผ่บทเพลงแห่งสติ ดนตรีธรรมะสร้างโลก...

 http://pobbuddha.com

หมายเลขบันทึก: 434551เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2011 08:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (56)

สวัสดีค่ะ  จากความกตัญญูในครอบครัว ต่อสิ่งรอบข้าง ก็จะส่งผลต่อโลกอย่างแท้จริง

ขอบคุณสาระดี ๆ ค่ะ

 

 • กิจกรรมนี้น่าไปมากค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์'อ.นุ'

ขอชื่นชมบันทึกบทกลอนและบทเพลง'โลกรอดเพราะกตัญญู'ดีมากๆค่ะ

เป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นใน'คนรุ่นใหม่'

เพราะ'ความกตัญญู'สามารถปฏิบัติได้มากกว่าคำว่า'รัก'

'กตัญญูต่อพ่อแม่'เราทดแทนบุญคุณของพ่อแม่

'กตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์' เราทดแทนบุญคุณของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                                               ฯลฯ

ยินดีครับ คุณภาทิพIco48

ขอบคุณครับ.. 

แลัวพบกันที่งานคอนเสิร์ตนะครับ คุณSila Phu-ChayaIco48

ขอบคุณครับ

ขอบพระคุณครับอาจารย์Ico48

โลกรอดได้ เพราะกตัญญู...

ขอบพระคุณสำหรับบันทึกดีๆ และข่าวดีครับ

ประหนึ่ง... เป็นการแนะให้ผู้คนเริ่มคิดจะสะกดคำว่า"กตัญญู"ให้เป็น ด้วยวิธีการที่น่าสนใจครับ

 • หมอสุข

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีอุปการะ ผู้มีพระคุณ ต่อสังคม ต่อประเทศและต่อโลก

        ขอชื่นชมกิจกรรมดีๆค่ะ

ขอบพระคุณครับ คุณหมอIco48

กตัญญูต่อคุณครู (ผู้สร้างโลก ผ่านทางเด็ก) ครับคุณครู Ico48

ขอบคุณครับ...

เพลง โลกรอดเพราะกตัญญู ไพเราะมากค่ะ

มรดกเพลงธรรมะ..ของจีวัน BAND ครับคุณครู Ico48

สามารถติดตามผลงานและฟังเพลงอื่นๆ ได้ที่
http://g-oneband.com
และ
http://pobbuddha.com
ครับ

ขอบคุณครับ

 

สวัสดีค่ะอ.นุ

 • คุณยายมีดอกไม้มาฝากค่ะ

ขอบคุณนะครับ คุณยายIco48

สวัสดีค่ะ อาจารย์อ.นุ

         กิจกรรม   การแสดงความกตัญญู อบอุ่นสวยงาม   สร้างโลกได้จริงๆ  ชื่นชมค่ะ

 

ร่วมสร้างโลก และเป็นกำลังใจให้คนทำเพลงธรรมะ จีวัน BAND ครับ Ico48

ขอบคุณครับ...

                  

ผลงานน้องๆระดับประถม รร.บ้านเสิงสาร จ.นครราชสีมา ในโครงการ "กล้าใหม่-ใฝ่รู้ ของธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

สุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับ พี่นงนาทIco48

ขอชื่นชมกิจกรรมสร้างโลกผ่านทางเด็กของธนาคารไทยพาณิชย์ครับ

ขอบคุณครับ...

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ คุณกานดาIco48

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนครัย จงดลบันดาลให้ คุณกานดาและครอบครัว
อยู่ดีมีสุข อยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพกาย-ใจแข็งแรงตลอดปีนะครับ

ขอบคุณครับ...

จะไปร่วมชมคอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” ด้วยค่ะ

ครูจรรยา

พบกันที่งานคอนเสิร์ตครับ คุณครูIco48

ขอบคุณครับ..

                                                                       
                                            
                                
                                

สุขสันต์วันสงกรานต์เช่นกันครับ คุณ PuallyIco48

ขอบคุณครับ...

สวัสดีค่ะอาจารย์

มาฟังเพลงเพราะ ความหมายดีค่ะ

โลกรอดเพราะกตัญญู

คำเดียวสั้นๆแต่ยิ่งใหญ่นัก

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล สาธุๆๆ

สวัสดีค่ะ

 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ มีสาระงดงาม
 • ทุกวันนี้ครูอิง ยึดติดไว้ที่ใจเสมอว่า

           เราต้อง  "ทำดีให้ลูกดู   กตัญญูให้ลูกเห็น"  เพราะเชื่อเหลือเกินว่า 

          "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"

 • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ
 • หากโลกไร้กตัญญูอยู่ไม่รอด
  เหมือนเรือจอดน้ำเน่าเหม็นเห็นอดสู
  ทั้งเมฆฝนน้ำฟ้าไม่น่าดู
  จำต้องสู้สร้างสิ่งดีให้ชีวิต...

                                   ดอกไผ่
 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ

ขอบคุณครับ คุณถาวรIco48

เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสฝากไว้ครับ

กตัญญู รู้คุณโลก...โลกรอด เพราะกตัญญู 

 

ยินดีครับอาจารย์Ico48

ขอบคุณครับ...

 

คุณครูคือ ผู้สร้างโลกผ่านทางเด็กครับ ขอบคุณครับ คุณครูIco48

ขอบคุณสำหรับกลอนกตัญญูครับ คุณธรรมทิพย์Ico48

สุขสันต์วันสงกรานต์ครับIco48

ขอบคุณครับ...

ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีๆของสังคมครับ

ด้วยความยินดีครับ คุณครูIco48

ขอบคุณครับ..

แวะมารับความรู้ ข่าวคราว และฟังเพลงเพราะๆ ขอบคุณนะคะ

สวัสดีครับ คุณครูพิกุลIco48

ครู คือ ผู้สร้างโลก ด้วยการสร้างศิษย์..
เป็นกำลังใจให้คุณครูพิกุลและคุณครูทุกท่านนะครับ

ขอบคุณครับ...

 • ฟังเพลงนั้นไพเราะที่ "หู"  แต่คนรับรู้ได้ "ด้วยการกระทำ" ได้อ่านบทความของอาจารย์หลายต่อหลายบทความล้วนดี มีประโยชน์มากมายค่ะ 
 • ชอบมากค่ะ  
 • ขอบคุณ อ. Ico48 ที่เผยแพร่ค่ะ และเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ ^___^
 • ฟังเพลงนั้นไพเราะที่ "หู"  แต่คนรับรู้ได้ "ด้วยการกระทำ" ได้อ่านบทความของอาจารย์หลายต่อหลายบทความล้วนดี มีประโยชน์มากมายค่ะ 
 • ชอบมากค่ะ  
 • ขอบคุณ อ. Ico48 ที่เผยแพร่ค่ะ และเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ ^___^

ด้วยความยินดีครับ คุณครู Ico48

ขอบคุณมากครับ...

สวัสดีค่ะท่าน อ.นุ

เข้ามารับข้อมูลดี ๆ ค่ะ...เป็นเรื่องราวและข้อคิดที่ครูปอสามารถนำไปใช้สอนเด็กได้ด้วยค่ะ

ขอบคุณที่นำธรรมะดีๆมาฝาก

ตามมาขอบคุณ รออ่านเรื่องของนิสิตอีกครับ

ขอบคุณครับ คุณครูIco48

คุณครู คือ ผู้สร้างโลก...ผ่านทางเด็ก ครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ Ico48

ธรรมจัดสรรเมื่อไหร่...
ผมคงได้ร่วมเผยแผ่สิ่งดีงามของนิสิตนักศึกษาต่อไปครับอาจารย์
ตอนนี้ขอติดตามงานจิตอาสาของอาจารย์ไปก่อนนะครับ

ขอบคุณครับ คำกลอนความดี

ได้เรียนรู้หลักธรรมจากคำกลอนของอาจารย์ดีมากเลยครับ

รออ่านอีกครับผม

ขอบคุณครับ คุณ SurapongIco48

เป็นมรดกธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ท่านอาจารย์พุทธทาสทิ้งไว้ให้พวกเราครับ...

 • ตามมาขอบคุณ อ.นุ ด้วยความประทับใจ
 • มรดกที่ล้ำค่ายังคงอยู่คู่คุณธรรม ค้ำจุนมวลมนุษย์ต่อไปอีกยาวนาน ครับ

ขอบคุณครับ คุณชำเลืองIco48

มรดกธรรมของอาจารย์พุทธทาส ล้ำค่ายิ่ง...ครับ

ยิ่งใหญ่ ครับอาจารย์

นับถือในกิจกรรมนี้

ขอบคุณ อ.นุ ที่ส่งกำลังใจให้ ใน เวทนาที่เกิดขึ้น

ขอบคุณมากครับ คุณพ.แจ่มจำรัสIco48

สบายดีครับ คุณทิมดาบIco48

ขอบคุณครับ...

 • อาจารย์ครับ
 • ผมแอบไปดูสมาชิก
 • วิศวกรความรู้เพื่อสังคม
 • มาโอโหสมาชิกเต็มเลยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี