วันคล้ายวันเกิดมาคุมสอบซ่อม

คุมสอบซ่อม

วันที่ 27 มีนาคม 2554

ประกาศผลสอบนักศึกษาหลักสูตร 2544 ที่เหลือประมาณ 15 คน ลงทะเบียนสอบซ่อม  สอบซ่อม  และเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อทำเรื่องขอจบเพื่อออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายรุ้ง กศน.อำเภอเสนาความเห็น (0)