พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2554


พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2554

 

 

 

"พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2554"

 

            วันนี้เป็นวันที่ 1 เมษายน 2554 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนจำได้แม่นสำหรับตัวผู้เขียนเอง  นั่นคือ  วันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนและวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้เขียนได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยได้ไปรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือที่ทางสำนักงาน ก.พ. ส่งไปให้ผู้เขียนที่บ้านทางไปรษณีย์ เพราะสมัยเมื่อ 23 ปีที่แล้ว การสื่อสารจะไม่มี Fax หรือ e - mail กันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้พร้อมทั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ผู้เขียนยังได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) อีกด้วย...จึงเป็นวันที่ผู้เขียนจำได้แม่นยำว่ามีความสำคัญอย่างไรกับตัวผู้เขียนเอง...

               จากการที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในความเติบโตของสายงานอาชีพการรับราชการผู้เขียนก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการครู มาจนถึงปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนสถานะภาพมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...แต่ในทุกลมหายใจเข้าออกของการเป็นข้าราชการ...ผู้เขียนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้กับการรับราชการและชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา...

             ในวันนี้ ผู้เขียนจึงอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาแจ้งให้ผู้อ่านและบุคลากรภาครัฐทุกประเภทได้ทราบ เพื่อเป็นการเตือนสติในการทำงานของข้าราชการทุกท่าน ซึ่งไม่ใช่ในวันนี้วันเดียว...แต่เป็นการเตือนสติของข้าราชการตลอดชีวิตของการทำงานรับราชการ...

 

                "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน.  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก.  มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน  แก่งานส่วนรวมของชาติได้.  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด  เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง."

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช

วันที่  31  มีนาคม  พุทธศักราช  2554

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดพระบรมราโชวาท

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/b000.pdf

 

ศึกษารายละเอียดพระวรธรรมคติ  (สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัฆปรินายก

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2554

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/b002.pdf

 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

และลูกจ้างประจำดีเด่น  ประจำปี 2553 ทุกท่านค่ะ...

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 433659เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2011 04:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 16:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี