ปรีชาพระวิทูนัก        วิทิต์ทักษ์ปรุศาสตร์ศิลป์
จรรยาสุวภิน            อภินันท์ทะทวยไทย
    โบราณะนิธีพก        ทะนุยกสล้างใส
เสริมศาสน์รุจไพ            ปุละรามนิรันดร    
    ส่งเสริมพิทยา        จิรภาประภัสสร
ทวยราษฎร์วิชธร            ก็ประเสริฐพะเพริศพราว
    การุญดุจฝน        ชลหล่น ณ กลางหาว
ชุ่มฉ่ำฤดีราว            อมฤตชโลมกาย
    ท้องถิ่นทุรคา        บ มิล้ามิลืมหาย
แม้นพบภยร้าย            มิละที่ขจัดไป
    ความดีมหาศาล        กระจะซ่านวิสุทธิ์ใส
เลื่องลือกิรติ์ไกล            ดลพื้นทิฆัมพรฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์