ไผทสยามเฟื่อง    วิเมลืองผะผ่องพิสุทธิ์
พระเทพพระไพพุธ        อภิบาลพสกประไพ
    พิชาพระชาญรอบ    ปรุระบอบระแบบไสว
จะศิลป์ ฤ ศาสตร์ไพ-        ปุละอเนกอนันต์
    กรุณพระมากล้ำ    ดุจน้ำพะพรั่งสวรรค์
ประหนึ่งสุรียัน        มิละส่อง ณ ห้วงนภา
    ณ หน ณ แห่งใด    ภิทภัยสิขร ฤ ป่า
พระองค์มิทอดภา-        ระธุราเสด็จระงับ
    และมุ่งผดุงราษฎร์    มนะมาดเขยิบระดับ
ริเริ่มสุชีพรับ        มหศาลประทานนิรันดร์
    พระคุณ ธ ก่อเกิด     วรเลิศประชาถะถั่น
มิอาจประมวลจรรย์        วทะบทประพจน์นิยามฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 7 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์