GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โรงเรียนชาวนาระดับอุดมศึกษา (17.3) แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนาวัดดาว

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนชาวนาวัดดาว

(ภาพที่ ๘๙) คุณยายปิ่นทอง ศรีสังข์ ตัวอย่างทักษะการเรียนรู้ สามารถเชื่อมภาพการทำนาจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน และไม่ลืมที่จะถ่ายทอดพิธีกรรมแบบดั้งเดิมให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป

(ภาพที่ ๙๐) คุณบังอร สุวรรณสูร ตัวอย่างทักษะการเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่

(ภาพที่ ๙๑) คุณอรุณ จันทีมา ตัวอย่างทักษะการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ในแปลงนา

(ภาพที่ ๙๒) คุณกัลยา นักฟ้อน ตัวอย่างแม่เพลงรุ่นใหม่ประจำโรงเรียนชาวนา ผู้รื้อฟื้นการร้องเพลงพื้นบ้าน ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังแล้วรู้สีกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

(ภาพที่ ๙๓) คุณอุบล ศรีหิรัญ ตัวอย่างนักคิดนักเขียนประจำโรงเรียนชาวนา มีวิธีการหลอกล่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด หันมาใช้สมุนไพรแทนสารเคมี

(ภาพที่ ๙๔) คุณทองครวญ ศรีหิรัญ ตัวอย่างนักเรียนชาวนาที่รู้จักพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

(ภาพที่ ๙๕) คุณสุทิน ขุนไม้งาม ตัวอย่างนักเรียนชาวนาที่สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้

(ภาพที่ ๙๖) คุณสนั่น เวียงขำ ตัวอย่างทักษะการเรียนรู้เรื่องการหมักฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ และระบบนิเวศน์ในแปลงนา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43316
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • ทุกครั้งที่อ่าน
  • อยากกลับไปทำนาทุกครั้งเลย
  • ขอสนับสนุนทุกคนที่ทำความดีครับผม