การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

chabakaew
เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
1.  คณะ/หน่วยงานยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยน  
     ตำแหน่ง (ยื่นก่อนการประชุมของคณะทำงานฯ 1 เดือน)
      เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
      1.  คำชี้แจงประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
      2.  วุฒิการศึกษา
      3.  โครงสร้างของหน่วยงาน
      4.  ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี, 5 ปี, 8 ปี
 
(กรณีการเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ต้องมีแบบ
ทดสอบพิมพ์ดีดเบื้องต้น)
2. คณะทำงานวิเคราะห์คำขอเปลี่ยนตำแหน่ง
    ลูกจ้างประจำพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกคำสั่งเปลี่ยน
    ตำแหน่ง (วันเปลี่ยนตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่
     รับเรื่อง)
4. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน ก.พ.
    กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ (ภายใน 15 วัน
     นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัสพร

คำสำคัญ (Tags)#ภัสพร

หมายเลขบันทึก: 43314, เขียน: 08 Aug 2006 @ 10:56 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)