สัมมนาวิธีสอนภาษาญี่ปุ่นสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ กิจกรรมกลุ่ม/ การจัดทำบอร์ดการเรียนรู้

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การมอบหมายภาระงานให้จัดทำบอร์ดการเรียนรู้ เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ - วิเคราะห์ และเป็นการประมวลความรู้ที่ได้มานำเสนอลงบอร์ด นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ในตัวเนื้อหาแล้ว ยังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มฯ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้

หลังจากเซ็นชื่อลงทะเบียนภาคบ่าย   คณะของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม

          
   
 
 
                                                   คณาจารย์โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมฯ


มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 กลุ่ม  โดยนำข้อสอบวัดความรู้และวัฒนธรรมมาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำ และใช้คะแนนแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา  เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้สมาชิกที่หลากหลาย คละกันไป

           
   
 

                                                                   ตัวอย่างบอร์ดการเรียนรู้

มีการอธิบายการจัดทำบอร์ดการเรียนรู้ และนำตัวอย่างบอร์ดการเรียนรู้มาให้ดู    ต่อจากนั้น มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม  ศึกษาข้อมูลของเรื่องและเนื้อหาที่กำหนดให้ประมาณ 10 กว่าหัวข้อและให้จัดทำบอร์ดความรู้  โดยระดมความคิด-ปรึกษา วิเคราะห์ และจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2554   มีอุปกรณ์ให้ใช้อย่างประหยัดทั้งกระดาษ   ปากกาสี กาว – กรรไกร 
           
สามัคคีคือพลัง ....  กลุ่มของผู้เขียน   ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 18  มีนาคม  2554  ก่อนลงทะเบียนรอบที่ 3 ในเวลา 18 นาฬิกา กว่าๆ

  
  
สาระครบ.... ทั้งไวยากรณ์   คำศัพท์  การเปรียบเทียบให้เห็นทั้งประเพณีของไทยและญี่ปุ่น  และคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้คิด.....( ถึงแม้ว่าในภาพนี้ ..คำถามจะสลับกันเล็กน้อย) ที่ถูกคือ.... 

  考えてください。。。。。
 1. じぶんのけっこんしきは どんなふうに おこなりたいですか。
 2. どんなけっこんしきへ行ったことが ありますか。 


การมอบหมายภาระงานให้จัดทำบอร์ดการเรียนรู้  เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ - วิเคราะห์ และเป็นการประมวลความรู้ที่ได้มานำเสนอลงบอร์ด   นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ในตัวเนื้อหาแล้ว  ยังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มฯ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้   

      
   

                                                               กลุ่มข้างเคียงในห้องเดียวกัน   

                                                บอร์ดเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ของทั้ง  20  กลุ่ม

   
 
   
                                                   โรงแรมแบบแคปซูล ของญี่ปุ่น จำนวน 2 กลุ่ม

 
  
                                                        วันเด็กของญี่ปุ่น             การใช้ตะเกียบ

  
        
                                                         การใช้ตะเกียบ          การกำจัดขยะ

 

                                                                   การใช้ตะเกียบ อีก  2 กลุ่ม

 
            
                                                         ส้มตำ           วิธีการรับประทานอาหาร

 

                                                   การทำงานหารายได้ระหว่างเรียน       ซูโม่

 

                                                              อาหารกลางวัน  จำนวน 2 กลุ่ม  

 
                     
                                              วัฒนธรรมการไปเยี่ยมผู้ป่วย    คำเลียนเสียงของธรรมชาติ
              
 

                                                           การกำจัดขยะ         การแต่งงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ ส่วนมากจะใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายผสมผสานกัน  ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการฯ  ได้ศึกษา  คิด  วิเคราะห์  ฝึกฝน  ทบทวน   ประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้    
 
 

                                                           บอร์ดการเรียนรู้ได้รับรางวัล

                 คณะวิทยากรได้คัดเลือกบอร์ดเพื่อรับรางวัล....  ในวันสุดท้ายของการสัมมนา

                                         *** ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ *** 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาทักทายพี่สาวคนสวย ที่พะโต๊ะ ณ. ขณะนี้ฝนตกมาตลอดคืน ฝน ฟ้า อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ร่างกายปรับสภาพไม่ค่อยทัน......
  • แถวบ้านพี่สาวเป็นไงบ้างค่ะ.......  
  • ขอบคุณค่ะ

                               

เขียนเมื่อ 

Ico48 อาจารย์นก-น้องบุษราจ๊ะ
 
 *** อากาศแปรปรวนจนน่าเป็นห่วง  ทั้งเรื่องน้ำท่วมที่พัทลุง  แผ่นดินไหวที่พม่าสะเทือนมาถึงไทยในบางจังหวัด .....หวังว่า " น้องนกและครอบครัว " จะปลอดภัยดีนะคะ   บ้านพี่Pually ยังปกติดีค่ะ  ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม  อ้อ....แปลงหน้าเก่งเน้ออออ.....อิอิอิ! ***