หอยงาช้าง .....วีระยุทธ

แปลกดี

หอยงาช้าง
ชื่อสามัญ  tusk shell
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dentalium vulgare
      ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ลำตัวนิ่มมักมีเปลือกหุ้มเนื้อเยื่อสามชั้น มีสมมาตรด้านข้างมีช่องตัวลดรูปจนมีขนาดเล็ก มีระบบไหลเวียนและระบบประสาท แบ่งเป็นห้าชั้น หอยงาช้างจัดอยู่ในชั้นสแคโฟโพดา (Scaphoposa)

ลักษณะสำคัญ

      เป็นหอยที่อาศัยอยู่ในทะเล โดยขุดรูอยู่ตามพื้นทรายบริเวณชายฝั่ง ลำตัวยาวอยู่ภายในเปลือกที่แข็งมีรูปร่างเป็นหลอดโค้งเรียวเหมือนงาช้างและมีรูเปิดทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ส่วนหัวไม่ชัดเจน ภายในปากมีแรดูลาใช้สำหรับบดอาหาร ไม่มีเหงือก หายใจทางเยื่อแมนทิน ไม่มีหัวใจ ไม่มีหลอดเลือด มีส่วนเท้าแหลมคล้ายกรวยใช้สำหรับขุดดินหรือทราย เป็นสัตว์ที่แยกเพศ ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

โดย วีระยุทธ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)