31 ปี โรงพยาบาลบ้านตาก บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน

วันที่ 4 เมษายน 2548 จึงเป็นวันที่เราจะระลึกอดีต ผ่านปัจจุบัน ฝันสู่อนาคตโวยการจัดกิจกรรมงาน 31 ปีโรงพยาบาลบ้านตาก
31 ปี โรงพยาบาลบ้านตาก บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน 4 เมษายน 2548(4448)
ณ ลานสนามอเนกประสงค์โรงพยาบาลบ้านตากข้างหอผู้ป่วยชาย
31 ปีโรงพยาบาลบ้านตาก บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน กับความร่วมมืออย่างดียิ่งของประชาชนภาคนอกราชการประสานกับพลังความร่วมมืออย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากทั้งอดีตและปัจจุบัน(นายสุวัฒน์ ตันประวัติ) ในความดูแลอย่างดียิ่งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากทุกท่านทั้งที่ผ่านมาและท่านปัจจุบัน(นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงสา) กับการสนับสนุนจากนายอำเภอบ้านตากทุกท่านทั้งอดีตและปัจจุบัน(นายพัลลภ ศรีภา) ทำให้วันนี้โรงพยาบาลบ้านตากเป็นโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาได้ในระดับหนึ่งที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีแพทย์คนแรกตั้งแต่เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยในปี 2513 จนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการทั้ง 23 คนที่ช่วยนำทีมในการพัมนามาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 เมษายน 2548 จึงเป็นวันที่เราจะระลึกอดีต ผ่านปัจจุบัน ฝันสู่อนาคตโวยการจัดกิจกรรมงาน 31 ปีโรงพยาบาลบ้านตาก (ที่ใช้วันที่ 4 เมษายนเพราะในวันที่ 4 เมษายน 2544(4ปีที่แล้ว)มีการจัดพิธีเปิดอาคารไชยกุล ผไทฉันท์ อาคารบริจาคจากเงิน 9 ล้านบาทโดยนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานเลี้ยงสนุกสนานธรรมดาแต่เป็นงานเลี้ยงเพื่อการกุศลเพราะทุกท่านที่ซื้อบัตร(บัตรละ 1,000 บาท/ 8 คน)ถือว่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากโดยร่วมจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางด้านสุขภาพและผลสำเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพ
2. เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้มีอุปการะคุณในการบริจาคเงินช่วยเหลือในการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากตลอด 3 ทศวรรษของการพัฒนา
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากให้ประชาชนได้รับทราบและจัดหาเงินเข้าสมทบในการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากโดยให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ลำดับกิจกรรมงาน
17.00 ชื่อชุด เตรียมท้องเตรียมใจ
17.30 ชื่อชุดพร้อมไว้ไม่พลาดพลั้ง
18.00 ชื่อชุด รวมพลังทั้งมวล
18.30 ชื่อชุดเชิญชวนด้วยวาจา
19.20 ชื่อชุด บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
20.00 ชื่อชุดสถิตลือเลื่องทั่วหล้า
20.15 ชื่อชุด เสาะหาเรื่องเล่าแต่เก่าก่อน
20.30 ชื่อชุด สะท้อนความร่วมมือจากชุมชน
20.50 ชื่อชุด มวลชนร่วมใจกัน
21.20 ชื่อชุด สานฝันอันเพริศแพร้ว
21.30 ชื่อชุด สนุกสนานแล้วได้กุศล
22.30 ชื่อชุด เราทุกคนขอขอบคุณ

รายละเอียดที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลพยายามสื่อถึงการพัฒนาของโรงพยาบาลแก่ชุมชน สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ  ทำให้เราสามารถจัดตั้งเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากขึ้นมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)