ภายหลังมองหาแนวทางในการดำเนินให้ยุทธศาสตร์ของคณะซึ่งตั้งไว้ว่าจัดตั้งเครือข่ายทันตสุขภาพ ให้สำเร็จก็พบว่าแนวของการบริหารความรู้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในวันนี้ผมเพิ่งจะผ่านการอบรม KM แม้จะสั้นๆได้แต่มองเห็นภาพกว้างๆ แต่อย่างไรมันก็เป็นจุดเริ่มของก้าวเดินที่จะไปให้ถึงฝั่งฝัน