หมึกกระดอง ...สามารถ...

น่าเอ็นดูดีนะ

หมึกกระดอง

ชื่อไทย
หมึกกระดอง
ชื่อสามัญ
RAINBOW CUTTLEFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sepia pharaonis Ehrenberg
หมึกกระดอง    
          ลักษณะทั่วไป เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ว่ายน้ำได้รวดเร็ว ลำตัวเป็น
ถุงรูปไข่  มีแผ่นกล้ามเนื้อคลุมลำตัว อยู่เกือบทั้งหมด กระดอง รูปคล้ายใบหอก
ที่เรียกกันว่า   ลิ้นทะเล  ที่หัวมีนัยน์ตา ขนาดใหญ่ มีหนวดสั้น 4 คู่ และ หนวด
ยาว 1 คู่ หากินอยู่ในบริเวณผิวน้ำในเวลากลางคืน  กินกุ้ง ลูกปู ลูกหอย ปลาและ
หมึกทะเลด้วยกันเอง

ถิ่นอาศัย
หากินอยู่ในบริเวณผิวน้ำในเวลากลางคืน พบทั่วไปในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

อาหาร
กินกุ้ง ลูกปู หอย ปลาและหมึกทะเลด้วยกันเอง

ขนาด
ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร

ประโยชน์

เนื้อหมึกทะเลเป็นอาหารที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารนอกจากนำมาประกอบอาหาร ขณะที่ยังสดแล้วยังตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้นาน

โดย ..............สามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)