บ่ายวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ คุณหมอบุญรัก ธำรงลักษณ์กุล พาดิฉัน คุณสภาพรรณ ตันติภาสวศิน และทีมจากเทพธารินทร์คือคุณสุนทรี นาคะเสถียร คุณศิริวรรณ บุตะเดช ไปร่วมประชุมกับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักสุขศึกษา นักโภชนาการ อีก ๑๓ คน ที่มาจาก รพศ.ระยอง PCU และสถานีอนามัย ที่ห้องประชุมของ อบต.ตะพง จ.ระยอง

บุคลากรที่มาส่วนใหญ่เข้าใจว่าทีมเทพธารินทร์จะมาบรรยายความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเบาหวาน ในขณะที่ทีมของดิฉันก็คิดว่าจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีม PCU ตะพง เราไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการบรรยาย เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ เราจึงต้องปรับวิธีการใหม่และให้ความสำคัญกับผู้ที่มาจากที่อื่นๆ ด้วย

ดิฉันแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเป้าหมายของการมาที่ตะพงในวันนี้ (ลิงค์) แนะนำเครือข่ายของเรา บอกความประทับใจที่เห็นการทำงานของทีม PCU ตะพง รวมทั้งศักยภาพของผู้ป่วยและชาวชุมชนตะพง (ผู้ป่วยที่เราถามบอกได้ค่าน้ำตาลในเลือดและ BP ของตนได้ทุกคน) หลังจากนั้นคุณหมอบุญรักขอให้แต่ละที่เล่าให้ที่ประชุมฟังว่าทีมของตนมีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างไรบ้าง มีข้อสงสัยอะไรให้ซักถามได้

ผู้ที่มาร่วมประชุมผลัดกันเล่าเรื่องการทำงานของตน บอกสิ่งที่ทำอยู่ สิ่งที่อยากทำแต่ยังทำไม่ได้ อย่างเปิดเผย คนที่มาจากที่เดียวกันก็ช่วยเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มีคนขอให้ทีมเทพธารินทร์เล่าเรื่องค่ายเบาหวาน

การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะบุคลากรสหวิชาชีพจากที่ต่างๆ เหล่านี้ ไม่เคยมีการพูดคุยร่วมกันเลยว่าใครทำอะไร อย่างไรบ้าง เป็นครั้งแรกที่มาเล่าให้กันฟัง นอกจากจะได้เรียนรู้และได้ความคิดที่จะเอาไปใช้ในการทำงานต่อ เช่น การทำงานกับ อสม. การวิเคราะห์ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยง การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร ฯลฯ ซึ่งจริงๆ งานตรงส่วนนี้สามารถทำได้ทันทีเลย เพราะ อสม.ก็มีอยู่แล้ว ข้อมูลผลการคัดกรองน้ำตาลในเลือดก็มีอยู่แล้ว เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดก็มีอยู่แล้วในชุมชน 

คนที่มาจากต่างกลุ่มต่างงานก็มองเห็นช่องทางในการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เภสัชกรจาก รพศ.ระยอง เล่าว่างานดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ยังทำได้เพียงประมาณ ๑๐% ที่ผ่านมาเน้นเรื่องการจ่ายยา แต่ก็ให้ความสนใจในกลุ่มที่จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการใช้ยา เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่ใช้ยาหลายตัว ปีหน้าคิดจะทำโครงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานใหม่ทุกราย เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการรักษา ให้รู้เป้าหมายของการรักษา ข้อมูลการรักษา และแนวทางการรักษาโดยไม่ใช้ยา เมื่อได้ฟังอย่างนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากงานอื่นก็มองเห็นว่าโครงการนี้สามารถทำร่วมกันได้ และมีผู้เสนอว่าอย่าต่างฝ่ายต่างทำ

มีผู้เข้าประชุมท่านหนึ่งจาก รพศ.ระยอง บอกว่าตนอยากทำค่ายเบาหวาน จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ บางคนถามว่ามาดูงานค่ายของเทพธารินทร์ได้ไหม คุณหมอบุญรักบอกว่าอย่าเพิ่งคิดไปดูงาน มาคิดร่วมกันก่อนว่าของเราควรจะทำอย่างไร

เมื่อมีการทำ AAR ท้ายการประชุม แม้หลายคนจะบอกว่าไม่ได้ความรู้ทางวิชาการที่คาดไว้ แต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นเกินความคาดหมาย ดิฉันคิดว่าอาจจะได้ในสิ่งที่ดีกว่าที่คาดไว้เดิมด้วยซ้ำ เพราะได้ความรู้ที่จะไปใช้ปฏิบัติจากเพื่อนที่ได้ทำมาแล้ว

ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจอยากเรียนรู้ เมื่อดิฉันตอบคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ สังเกตเห็นว่าทุกคนรีบจดกันใหญ่ ดิฉันจึงเห็นช่องทางที่จะสนับสนุนทีมของคุณหมอบุญรัก ให้เป็นแกนกลางและทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับ รพศ.ระยอง PCU และสถานีอนามัย โดยใช้ความต้องการของกลุ่มเป็นเครื่องมือช่วยสร้างเครือข่ายนี้

แผนที่คิดไว้อย่างคร่าวๆ คือจะจัดกิจกรรมให้กลุ่มได้มาพบกันเดือนละครั้ง (ประมาณ ๔-๕ ครั้ง) แต่ละครั้งอาจจะมีการให้ความรู้ในหัวข้อที่กลุ่มต้องการ ร่วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ถ้าเป็นเรื่องของความรู้ก็จะเป็นความรู้ที่นำไปใช้ปฏิบัติได้ เช่น วิธีการป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง การวางแผนอาหาร วิธีการให้ความรู้ เป็นต้น มอบให้คุณหมอบุญรักและทีม PCU ตะพงกำหนดหัวข้อความรู้หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับกลุ่มมาก่อน

ตอนสายๆ ของวันนี้ ดิฉันได้เล่าความคิดเรื่องนี้ในวงหารือของทีมจัดงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ ตัวแทนจากบริษัทเทอรูโมเสนอให้การสนับสนุนงบประมาณทันที คุณหมอบุญรักได้รับปากแล้วว่าจะรีบคิดให้ชัดและดำเนินการให้ได้ภายในเดือนหน้านี้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

   

คุยกับคุณวารี คุณทัตติกา และประธานชมรมรักษ์สุขภาพ

สาธิตการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน หลังจากนี้มีคุณป้าๆ เข้าคิวมาให้ตรวจอีกหลายคน

 

 

บรรยากาศในการประชุมตอนบ่าย